บลจ.กสิกรไทย ส่งเทอมฟันด์ 6 เดือน 1 ปี ลุยตราสารหนี้ต่างประเทศ

25 September 2018


บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ อายุโครงการ 6 เดือน และ 1 ปี ชูผลผลตอบแทน 1.60% - 1.85% ต่อปี เปิดเสนอขาย 25 ก.ย. - 1 ต.ค. นี้

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. - 1 ต.ค. บริษัทจะเปิดเสนอขายกองทุน เปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน FS(KFF6MFS) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.60% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FE (KFF1YFE) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.85% ต่อปี ซึ่งผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 500 บาท
ทั้งนี้ ในสัปดาห์นี้ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนที่เปิดเสนอขาย มีการปรับตัวขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับการลงทุน เบื้องต้นคาดว่า จะเข้าไปลงทุนในเงินฝาก Bank of China, เงินฝาก Agricultural Bank of China, เงินฝาก China Construction Bank และบัตรเงินฝาก Bank of Communications, ประเทศจีน รวมถึงจะลงทุนในเงินฝาก Commercial Bank of Qatar, เงินฝาก AI Khaliji Commercial Bank และบัตรเงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร์ และยังคาดว่าจะลงทุนในเงินฝาก Union National Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยทั้ง 2 กองทุนดังกล่าว มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และสำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 500 บาท

"สำหรับอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ต่างประเทศ คาดว่าปรับตัวขึ้นจากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% และคาดว่าจะขึ้นอีก 1 ครั้ง ในการประชุมรอบถัดไป ในเดือน ธ.ค. ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 2.5% ทั้งนี้ สำหรับอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้เอเชียยังคงมีความน่าสนใจกว่าประเทศพัฒนาแล้ว อีกทั้งภาพรวมเศรษฐกิจในจีนยังเติบโตดีอย่างมีเสถียรภาพ ภายใต้กรอบที่วางไว้จากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ควรจับตาความผันผวนของค่าเงินเอเชียในระยะสั้นจากนโยบายทางการค้าและอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ รวมถึงนโยบายทางการเงินของรัฐบาลในเอเชีย เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างค่าเงินและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ" นายนาวิน กล่าว

ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ยังได้เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนต่อเนื่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้แบบที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund) ซึ่งเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของ บลจ.กสิกรไทยบลจ.กสิกรไทย เทอมฟันด์ KASSET