"กรุงไทย" ส่ง "สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ" ช่วยเอสเอ็มอี

25 September 2018


ธนาคารกรุงไทยออกสินเชื่อ "กรุงไทยจ่ายดีทวีคูณ" วงเงินโครงการ 2,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการขยายธุรกิจ กู้ได้สูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน ผ่อนนาน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 5% ต่อปีในปีแรก

นายปฎิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารได้ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมองว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ล่าสุด ธนาคารได้ออกสินเชื่อกรุงไทยจ่ายดีทวีคูณ วงเงินโครงการ 2,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีความต้องการเงินทุนในการขยายธุรกิจ หรือ เงินทุนหมุนเวียน แต่มีข้อจำกัดด้านหลักประกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน ผ่อนนาน 10 ปี โดยผู้ประกอบการที่ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2561 จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่  5% ต่อปีในปีแรก ในส่วนที่เป็นวงเงินกู้ระยะยาว
สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอสินเชื่อ เป็นผู้ประกอบการ SME ที่มียอดขาย 100–500 ล้านบาท มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีกำไรสุทธิ 2 ใน 3 ปีล่าสุด ยื่นขอสินเชื่อได้ที่สำนักงานธุรกิจทั้ง 78 แห่งทั่วประเทศ หรือ กรอกข้อมูลขอสินเชื่อที่เว็บไซต์ https://sme.ktb.co.thเศรษฐกิจ สินเชื่อ เอสเอ็มอี กรุงไทย คุณสมบัติ ปฏิเวช