ควบ "TOT-CAT" ไม่ง่าย! สหภาพฯ ขอ "ให้ชัดเจน"

21 September 2018
สหภาพทีโอทีหนุนควบรวม "ทีโอทีและแคท" เผยแผนยุบรวมใช้เวลา 3 ปี แต่รัฐต้องตอบข้อกังวลเรื่องสิทธิคลื่นความถี่ แจงหลังควบรวมห้ามเอกชนมีข้อจำกัดเรื่องไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายจากคดีผิดข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่าย

นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงแผนควบรวม 'ทีโอที' กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เพื่อจัดตั้งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่า คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ไปศึกษาแนวทางควบรวมโดยทันที ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ก่อน เมื่อจดทะเบียนควบรวมแล้ว ทั้งทีโอทีและ กสท จะเป็นหน่วยธุรกิจของบริษัทใหม่ หลังจากนั้นถึงจัดเขียนโครงสร้างองค์กรใหม่ แล้วยุบรวมทั้งทีโอทีและ กสท ให้เป็นเนื้อเดียวกันภายใน 3 ปี
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที สนับสนุนฝ่ายบริหารในการควบรวม แต่ คนร. ต้องตอบข้อกังวลของทีโอที ใน 2 ข้อ คือ 1.สิทธิคลื่นความถี่ของทั้ง 2 องค์กร ต้องสามารถโอนสิทธิการใช้คลื่นความถี่ไปให้รัฐวิสาหกิจใหม่ ที่เกิดจากการควบรวมทีโอทีและ กสท ไปใช้ประโยชน์ได้ (มาตรา 46 ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กำหนดว่า ใบอนุญาตต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง โดยจะมอบการบริหารจัดการทั้งหมด หรือ บางส่วน หรือ ยินยอมให้บุคคลอื่นประกอบกิจการแทนมิได้)

2.การควบรวมองค์กรต้องไม่ทำให้บริษัทเอกชนอ้างเป็นเหตุ ไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายจากคดีผิดข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge หรือ AC) ที่ทีโอทีฟ้อง กสท และเอกชนที่ได้รับสัมปทานจาก กสท ซึ่งมีทุนทรัพย์สูงกว่า 3 แสนล้านบาท (การควบรวมทีโอทีและ กสท จะทำให้หนี้ระงับสิ้นไปโดยเกลื่อนกลืนกันตามมาตรา 353 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นผลให้คดีระหว่างทีโอทีกับ กสท ต้องยุติลง ทำให้มีประเด็นทางคดีที่กังวลว่า คู่ความที่เป็นเอกชนที่ได้รับสัมปทานจาก กสท อาจยกประเด็นขึ้นต่อสู้ โดยอาศัยสิทธิของ กสท หรือ ต่อสู้ว่า เงื่อนไขสัญญา AC (Access Charge : ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) ที่ให้ชำระค่า AC ตรงแก่ทีโอที เป็นเพียงวิธีชำระเงินและเมื่อหนี้ระหว่างทีโอทีกับ กสท ระงับลงคำฟ้องในส่วนของเอกชนที่ได้รับสัมปทานจาก กสท ย่อมระงับสิ้นไปโดยเกลื่อนกลืนกันเช่นกัน)

"เห็นด้วยกับหลักการควบรวมให้จัดตั้งคณะทำงานควบบริษัทและเปลี่ยนผ่าน แต่รัฐบาลต้องตอบคำถามที่เป็นข้อกังวลของทีโอทีใน 2 ข้อนี้เช่นเดียวกัน"


 

นายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด หรือ สร.กสทส่วนทางด้าน นายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด หรือ สร.กสท กล่าวว่า โครงสร้างการบริหารจัดการต้องโปร่งใส มีความคล่องตัว และที่สำคัญต้องมีบอร์ดและผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ เพราะที่ผ่านมา ล้มเหลวจากนโยบายรัฐที่ไม่ชัดเจน และคณะกรรมการ (บอร์ด) ขาดความรับผิดชอบ

ขณะที่ นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว.กรุงเทพมหานคร ก่อนหน้านี้เคยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่า สนช. จะพิจารณาผ่านร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... โดยสาระสำคัญในการแก้ไข คือ นิยามของรัฐวิสาหกิจชั้นหลานและเหลนออกไปเป็นเอกชน โดยอาจพ่วงเอาสาธารณสมบัติและอำนาจมหาชนที่บริษัทแม่ หรือ บริษัทลูก ถ่ายโอนไปเก็บไว้ที่บริษัทเหล่านั้นในชั้นหลานและเหลนเอาไว้ก่อน ใช่หรือไม่

สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ กฎหมาย 2 ฉบับนี้ เหมือนการแยกชิ้นส่วนออกจากกันก่อน ค่อยนำมาประกอบร่างกันภายหลัง นิยามรัฐวิสาหกิจในร่าง พ.ร.บ.บรรษัทวิสาหกิจ จะมี 2 ชั้น เหมือนร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ ในร่างกฎหมายฉบับนี้ บรรษัทวิสาหกิจจะเป็นชั้นแม่ ส่วนรัฐวิสาหกิจ 11 แห่ง (ปตท., การบินไทย, ท่าอากาศยานไทย, ทีโอที, กสท, ไปรษณีย์ไทย เป็นต้น) ที่จะโอนจากกระทรวงการคลัง มาอยู่ภายใต้บรรษัทวิสาหกิจจะกลายเป็นลูก ดังนั้น บรรดาลูกของบริษัทเหล่านี้จะหลุดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยผลของกฎหมายทันที ยกตัวอย่าง บรรดาบริษัทลูกและหลานของ ปตท. ที่มีอยู่อย่างมากมาย เช่น ปตท.สผ. , PTTOR ฯลฯ จะกลายเป็นบริษัทหลานและเหลน และจะกลายเป็นบริษัทเอกชนไปโดยผลของกฎหมาย ไม่ว่ารัฐจะมีหุ้นเกิน 50% หรือไม่

สำหรับโครงสร้างการควบรวมทีโอทีและแคทนั้น จะมีการจัดตั้งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติฯ และภายใต้โครงสร้างดังกล่าวประกอบด้วย TOT BU และ CAT BU


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,402 วันที่ 20-22 ก.ย. 2561 หน้า 01-02

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
เคาะควบรวม "TOT-CAT" ภายในพ.ย. จี้ขสมก.เร่งหารถเมล์3,183คัน
ชี้ 'ทรู' แพ้ "TOT-กสทช." จ่ายแสนล้าน!!


เพิ่มเพื่อน


ฐานเศรษฐกิจ คลื่นความถี่่ CAT ทีโอที แคท TOT สหภาพทีโอที Thansettakij