"บ้านปู" อินฟิเนอร์จีติดตั้งระบบโซลาร์

18 September 2018


จากนโยบายองค์กรและความมุ่งหวังส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนผ่านนวัตกรรม ด้านพลังงานและความคิดสร้างสรรค์ที่มีร่วมกันระหว่าง บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสะอาดและทันสมัย หนึ่งในบริษัทลูกของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จึงเป็นจุดกำเนิดของ "โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา"

ล่าสุด บ้านปู อินฟิเนอร์จี ส่งมอบการติดตั้งระบบโซลาร์ให้กับโรงเรียน กำลังติดตั้ง 150 กิโลวัตต์ และให้ความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าทั่วพื้นที่โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียนมีชัยพัฒนา ที่เน้นให้นักเรียนสร้างประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม และถือเป็นการส่งเสริมระบบการศึกษาไทยภายใต้กรอบ Education 4.0
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า กลุ่มบริษัทบ้านปูฯ เชื่อในพลังของเยาวชนไทย หากมีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์จะเป็นพลังความรู้สู่ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้นำด้านพลังงาน บ้านปูฯ ไม่เพียงมองหาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ที่จะมาตอบโจทย์การใช้งานที่เพิ่มขึ้นและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน แต่ยังมองหาโอกาสต่อยอดพลังงาน เพื่อประโยชน์กับประเทศในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงด้านการศึกษาที่บ้านปูฯ ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เรามุ่งให้เยาวชนได้เรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

"ในวันนี้ดิฉันยังได้นำวัฒนธรรมองค์กรที่ เรียกว่า Banpu Heart มาสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ให้พวกเขามีใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Innovative) และมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ (Committed) เพราะเชื่อว่า คุณค่าเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม ไม่ว่าพวกเขาจะประกอบอาชีพใด หรือทำอะไรก็ตามในอนาคต"
นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและประธาน โรงเรียนมีชัยพัฒนา กล่าวว่า โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนเน้นส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตเป็นคนยุคใหม่ของสังคม ผ่านการเรียนการสอนที่เน้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนมีทั้งทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิต โดยให้พวกเขามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนแบบ Student-Centric นอกจากนี้ยังเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนและสังคมตั้งแต่ยังเด็ก ไม่ว่าจะเป็น การจ่ายค่าเทอมด้วยการทำความดี ผ่านกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้ ลองนำความรู้มาต่อยอดเป็นธุรกิจ เช่น ธุรกิจไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ทางโรงเรียนขอขอบคุณบ้านปูฯ ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมของเยาวชนด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยผลักดันให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์อันไม่มีที่สิ้นสุด
น.ส.ศวิตา ติสระ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีชัยพัฒนา กล่าวว่า ดิฉันและเพื่อน ๆ ตื่นเต้น และได้รับประโยชน์จากโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก โดยสามารถต่อยอดการทำแปลงผักสวนครัวรูปแบบใหม่ ๆ ที่เชื่อมต่อพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับแบตเตอรี่ จากนั้นพ่วงเข้าปั๊มน้ำรดน้ำต้นไม้ ทำให้พวกเราได้คิดค้นวิธีใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ และประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย นอกจากนี้ พวกเรายังวางแผนที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมระบบปั๊มน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตอีกด้วย

เพื่อให้อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากระบบพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บ้านปู อินฟิเนอร์จี ได้นำทีมวิศวกรไปให้ความรู้เรื่องเทรนด์พลังงานโลกและความสำคัญของการนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานทางเลือก รวมถึงการสาธิตวิธี การทำงานของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากประสบการณ์ที่เรามีความชำนาญในการออกแบบ ติดตั้งและวางระบบที่ได้มาตรฐานสากล
"บ้านปูฯ เชื่อว่า โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จะเป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังของบ้านปูฯ ที่สามารถสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราเดินตามฝันของตนเองต่อไป" นางสมฤดี ชัยมงคล กล่าวฐานเศรษฐกิจ บ้านปู ซีเอสอาร์ บ้านปู อินฟิเนอร์จี Thansettakij โซลาร์ แผงโซล่าเซลล์ โรงเรียนชัยพัฒนา มีชัย วีระไวทยะ อินฟิเนอร์จี