'ไทยยูเนี่ยน' ติดดัชนีความยั่งยืน DJSI 5 ปีซ้อน

13 September 2018


'ไทยยูเนี่ยน' ติดดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) หมวดตลาดเกิดใหม่ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน SeaChange® กลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน ซึ่งขับเคลื่อนความสำเร็จในการทำคะแนนของไทยยูเนี่ยนอยู่ในลำดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100 ในคะแนนด้านความยั่งยืนทั้งหมด

'ไทยยูเนี่ยน'
ได้คะแนนสูงสุดอยู่ในลำดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100 ในหัวข้อ : จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฎิบัติด้านแรงงาน ประเด็นที่มีนัยสำคัญ : สุขภาพและโภชนาการ สิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต บรรจุภัณฑ์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับน้ำ การใช้เทคโนโลยีด้านชีวภาพ และการสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงขององค์กร70683469-b5e1-4367-a917-37c5065a6c01


นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า ไทยยูเนี่ยนและแบรนด์ทุกแบรนด์ของเราทั่วโลก มีความมุ่งมั่นที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะอนาคตของไทยยูเนียนขึ้นอยู่กับสิ่งนี้

"เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก ที่ความมุ่งมั่นเรื่องความยั่งยืนของเราได้รับการยอมรับ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของโลก ไทยยูเนี่ยนพร้อมทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและวางเรื่องความยั่งยืนเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของเรา"

ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการ กลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า การจัดอันดับ DJSI ล่าสุด นับเป็นการยกระดับ แสดงถึงการได้รับการยอมรับในฐานะเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม ความสำคัญด้านความยั่งยืนเหล่านี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากความทุ่มเททำงานอย่างหนักของพนักงานไทยยูเนี่ยนทั่วโลก

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในหมวดตลาดเกิดใหม่ เป็นดัชนีหมวดย่อยที่ได้รับการยอมรับในระดับสูง ซึ่งเป็นการประเมินบริษัทต่าง ๆ ในตลาดเกิดใหม่ ในผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ในแต่ละปีมีบริษัทมากกว่า 3,000 แห่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนของธุรกิจ Corporate Sustainability Assessment (CSA) ของ บริษัท RobecoSAM โดยบริษัทที่ได้รับเลือกเข้ามาอยู่ในดัชนี จะต้องผ่านการประเมินด้านต่าง ๆ ครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในระยะยาว ทั้งในแง่ความยั่งยืนทั่วไปและแนวโน้มความยั่งยืนเฉพาะอุตสาหกรรม

SeaChange® เป็นแผนบูรณาการของโครงการริเริ่มต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมาย ด้านการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ ด้านการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ และด้านเกี่ยวกับผู้คนและชุมชน โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก รวมทั้งช่วยตอบโจทย์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการขจัดความหิวโหย การจ้างงานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์มหาสมุทรและการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยน ได้เปิดเผยรายงานความยั่งยืนฉบับล่าสุด เมื่อเดือน มิ.ย. 2561 รายงานฉบับดังกล่าวได้ให้รายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ตามดัชนีชี้วัดที่สำคัญและเป้าหมายที่กำหนดไว้ในกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® ตั้งแต่เดือน ม.ค. จนถึงเดือน ธ.ค. 2560

ไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับในดัชนีความยั่งยืนที่มีผู้ติดตามอย่างแพร่หลายมากที่สุดของโลก รวมทั้งสิ้น 2 ดัชนี อย่างต่อเนื่อง เมื่อเดือน ส.ค. บริษัทได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับในดัชนี FTSE4Good หมวดตลาดเกิดใหม่ ซึ่งจัดอันดับโดย ฟุตซี รัสเซล ที่เปิดตัวในปี 2544 เพื่อช่วยนักลงทุนตระหนักถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (ESG) ในการตัดสินลงทุนและเป็นกรอบการดำเนินงาน เพื่อการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

ในช่วงที่ผ่านมา ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการรับรองและรางวัลด้านความยั่งยืนระดับสูงในระดับนานาชาติอีกหลายรางวัล ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์การด้านจริยธรรมได้มีการประกาศว่า ไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายชิง 4 รางวัลประเภทหลัก ในงานประกาศผลรางวัลธุรกิจที่มีความรับผิดชอบประจำปี ครั้งที่ 9 (Annual Responsible Business Awards) โดยรางวัลทั้ง 4 ประเภทมีดังนี้

  • ผู้นำด้านธุรกิจแห่งปี (ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนไทยยูเนี่ยน)

  • รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งปี

  • สิทธิมนุษยชน (โครงการนำร่องในการตรวจสอบย้อนกลับด้วยระบบดิจิทัล)

  • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ภายหลังร่วมงานกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศอังกฤษ: WWF-UK)


คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้ไทยยูเนี่ยนและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภท "การจัดการห่วงโซ่อุปทานยอดเยี่ยม" ในงาน Global Good Awards 2561 ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงผลงานที่สำคัญของทั้ง 2 องค์กร ที่ประสบความสำเร็จผ่านความร่วมมือกันในสหภาพยุโรป

ตามมาด้วยแบรนด์ John West ซี่งเป็นแบรนด์ของไทยยูเนี่ยนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง จากสำนักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการประมง (MSC) ประจำปี 2561 ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รางวัลประจำปีของ MSC นี้ มอบให้กับผู้จัดหาอาหารทะเลที่มีการปกป้องท้องทะเลเพื่อคนรุ่นนี้และรุ่นต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ การประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards) ประจำปี 2561 ของ The Business Intelligence Group เมื่อปลายเดือน ก.ค. เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ทำเรื่องความยั่งยืนและนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ไทยยูเนี่ยนได้รับรางวัลใน 2 ประเภท ได้แก่ Sustainability Leadership of the Year (Organization) และโครงการนำร่องการตรวจสอบย้อนกลับด้วยระบบดิจิทัลของบริษัท สำหรับการริเริ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งปี (โครงการ)


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว


ธีรพงศ์ จันศิริ ไทยยูเนี่ยน DJSI ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์