'เดลต้า' ระดมสมองผู้นำ ผลักดัน "เมืองอัจฉริยะ"

13 September 2018


'เดลต้า' ระดมสมองผู้นำองค์กร ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ทั้งภาครัฐและเอกชน เร่งหาแนวทางปฏิบัติในอนาคต เพื่อผลักดันการเชื่อมโยงสู่ "เมืองอัจฉริยะ"

นายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) กล่าว บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา Delta Future Industry Summit ในวันที่ 18 ก.ย. 2561 ที่โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ งานสัมมนานี้ได้รวบรวมผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจตัดสินใจ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน เพื่อมาพบปะและหารือเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศไทย โดยหัวข้อสำหรับงานประชุมอุตสาหกรรมที่เดลต้าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ คือ Innovations for Smart Cities หรือ นวัตกรรมสำหรับเมืองอัจฉริยะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแนวคิดและหนทางที่จะผลักดันเมืองไทยให้กลายเป็นศูนษ์กลางการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอัจฉริยะมากขึ้น

สมาร์ทซิตี้ หรือ เมืองอัจฉริยะ มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อรวบรวมข้อมูลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในเมือง โครงการริเริ่มไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลมีวัตถุประส่งค์เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเมืองอัจฉริยะ คือ คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับความท้าทายและโอกาสแห่งโลกสมัยใหม่

"เมืองต่าง ๆ ที่ต้องการประสบความสำเร็จในโลกปัจจุบัน จักต้องมีความตระหนัก ใส่ใจ และการใช้โอกาสจากเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ในฐานะพลเมืองของโลก เราจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและไลฟ์สไตล์ในอุดมคติ เพื่อช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน" นายเซีย เชน เยน กล่าวเพิ่มเติม

โครงการต่าง ๆ ที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ทั้งภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น มุ่งใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละท้องถิ่น สร้างเมืองอัจฉริยะสำหรับการท่องเที่ยว การเกษตร การแพทย์ และการคมนาคมขนส่ง ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มีแผนการฟื้นฟูเมืองอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และได้ให้ความสำคัญแก่อุตสาหกรรมอัจฉริยะและการพัฒนาธุรกิจเป็นอันดับต้น ๆ เช่นกัน

โครงการนำร่องเหล่านั้นได้เริ่มโครงการไปบ้างแล้วในบางจังหวัด แต่สำหรับกรุงเทพมหานครยังมีความท้าทายอีกมากที่จะเปลี่ยนเมืองหลวงให้เป็นเมืองอัจฉริยะ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรัฐบาลของกรุงเทพฯ กำลังพยายามอย่างหนักที่จะเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นโครงการอาคารสีเขียว การปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้ทันสมัยและการขยายระบบไอที

อินเตอร์เน็ต คือ ทุกสิ่ง IoT มาช่วยพัฒนากรุงเทพฯ ดั่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพัฒนาเมืองให้มีความอัจฉริยะในด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเมืองใหญ่ ๆ

ภายในงานสัมมนา Delta Future Industry Summit ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีอัจฉริยะล่าสุดจากการนำเสนอและการเสวนาในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร ลีปรีชานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดงานด้วยหัวข้อ "ก้าวสู่อนาคตแห่งเมืองอัจฉริยะ" เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องให้กับงานสัมมนาครั้งนี้

ไฮไลท์สำคัญของงานในครั้งนี้ คือ การเสวนาภายใต้หัวข้อ "อนาคตสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย" ซึ่งได้รับเกียรติจากการไฟฟ้านครหลวง สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เข้าร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์

อีกหนึ่งไฮไลท์ คือ การเสวนาภายใต้หัวข้อ "อนาคตในอีกทศวรรษ : คำทำนายอนาคตประเทศไทย" ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ธนาคารกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว


ฐานเศรษฐกิจ ผู้นำ Smart City เมืองอัจฉริยะ Delta เดลต้า Thansettakij Smart Cities บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) กล่าว