"เซ็นทรัล" กลืน "จีแลนด์"!!

12 September 2018


เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา บริษัท แกรนด์คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLAND โดยนายโยธิน บุญดีเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทเพื่อดำเนินการขายหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,278,132,406 หุ้น หรือคิดเป็น 50.43% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GLAND ที่ราคาหุ้นละ 3.10 บาท ให้แก่บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CPN ถือหุ้น 100% โดยต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ GLAND อีก 49.57% คิดเป็นมูลค่า 9,987 ล้านบาท ภายใน 21 วัน หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย H ในวันที่ 12 ก.ย. นี้

ทั้งนี้ จะทำให้เซ็นทรัลพัฒนากลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้รับแจ้งจาก ซีพีเอ็นว่า อยู่ระหว่างศึกษาเกี่ยวกับการเพิกถอน GLAND ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าต่อไปฐานเศรษฐกิจ เซ็นทรัล จีแลนด์ Thansettakij