ขีดเส้น “ทีโอที-กสท.”เคลียร์ปมฟ้องร้องกัน ก่อนรวมตั้งบริษัทใหม่ก.พ.62

12 September 2018


ขีดเส้น “ทีโอที-กสท.”เคลียร์ปมฟ้องร้องกัน ก่อนรวมตั้งบริษัทใหม่ก.พ.62

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2561 ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ มีมติรับทราบจะมีการควบรวมระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยจะมีการตั้ง “บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ” ขึ้นมาใหม่ แทนการจัดตั้งบริษัทลูกของ 2 รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมติคนร.รับทราบในหลักการนี้แล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของทั้งสองรัฐวิสาหกิจมาแล้วเช่นกันโดยมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันแล้ว โดยมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธาน จะนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งในเดือนพ.ย.นี้ ทั้งนี้สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ เรื่องใบอนุญาต และยังมีเรื่องของคดีความ เช่น ทีโอที กับ กสท. ก็ฟ้องร้องกันอยู่ ซึ่งต้องไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยและพิจารณาว่าเมื่อควบรวมกันแล้วหนทางของคดีจะเป็นอย่างไรบ้าง

“คณะทำงานมีเวลาทำงาน 2 เดือน เมื่อได้แผนทั้งหมดมาแล้วกระทรวงดิจิทัลจะนำเสนอเข้าที่ประชุมครม. และตามแผนจะมีการจัดตั้งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แต่คณะทำงานจะดูความเป็นไปได้อีกครั้ง”สคร. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คนร. ทีโอที คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กสทโทรคมนาคม