คต. เร่งเครื่องขยายตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม

12 September 2018


คต. เร่งเครื่องขยายตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีการขยายความร่วมมือหน่วยงานพันธมิตร สามารถขยายตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม สร้างมูลค่าการค้าได้มากกว่า 300 ล้านบาท

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หลังจัดตั้ง สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ อะภิ (The Institute of Agricultural Product Innovation: APi) ในปี 2560 ก็ได้เร่งขยายตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมผ่านกลยุทธ์ 4 C ได้แก่ ได้แก่

Campaign การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ ผ่านแคมเปญ "iLIKE" ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

Contest จัดประกวดรางวัล "ข้าว...ก้าวใหม่" (Rice Plus Award 2018)

Connect ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ

และ Channel จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

 

อดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศตลอดจนกิจกรรม In-store Promotion ร่วมกับร้านค้าชั้นนำ เช่น เลมอน ฟาร์ม Ecotopia และร้าน Golden Place เป็นต้น ซึ่งรวมมูลค่าการซื้อขายทั้งปีได้สูงถึงกว่า 300 ล้านบาท ส่วนในปีที่ 2 ก็จะยังคงดำเนินการผ่านโครงการ 4C แต่จะเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังเพิ่มการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้านานาชาติ เช่น งาน GULF Food ณ นครดูไบ งาน Cosmoprof ณ ฮ่องกง และงาน Food and Drink Expo ณ กรุงลอนดอน เพื่อสร้างโอกาสและขยายตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในต่างประเทศอีกด้วย โดยคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมได้สูงถึงกว่า 1,000 ล้านบาท


e-book-1-503x62


กรมการค้าต่างประเทศ อดุลย์ โชตินิสากรณ์ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ อะภิ (The Institute of Agricultural Product Innovation: APi) กลยุทธ์ 4 C