"ผู้แทนการบินไทย" นั่งประธาน AOC

11 September 2018


ศึกชิงเก้าอี้ประธานสายการบินฟาดฟันกันอย่างดุเดือด เสนอวิสัยทัศน์ในการบริหาร ความเข้าใจธุรกิจการบิน และการแก้ปัญหาที่คั่งค้างกันมา นายธีระ บัวศรี ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - TG ได้ชนะการเลือกตั้ง เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินประเทศไทย (Airline Operators Committee Thailand) หรือ AOC ปี 2561 - 2562 ด้วยคะแนนท่วมท้น 41/22 จากสมาชิกที่ลงคะแนน 67 เสียง จาก 67 สายการบินที่เข้าประชุม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ งดออกเสียง 4 เสียง (No Vote) ชนะคู่แข่งจากสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) นายพรเลิศ กาญจนนิต

 

นายธีระ บัวศรี ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการบริการภาคพื้น (KZ) บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)ธุรกิจการบินไม่ใช่เฉพาะสนามบิน เครื่องบิน ผู้โดยสาร ยังมีองค์ประกอบต่าง ๆ ประกอบอีกมากมาย ทั้งหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัทการท่าอากาศยาน บริษัทวิทยุการบิน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และเอกชน อีกหลายสาขา ตั้งแต่ Duty Free ร้านค้าต่าง ๆ พื้นที่เช่า ประกอบธุรกิจ เคาน์เตอร์บริการผู้โดยสาร และมีรายละเอียดจนไปถึงรถโดยสาร Taxi รถ Limousine หรือ แท็กซี่มิเตอร์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีปัญหาปลีกย่อยมากมายและปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะมาตกอยู่เป็นภาระของผู้โดยสารและสายการบิน

ดังนั้น ประธาน AOC จึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้พื้นฐาน เข้าใจปัญหา และที่สำคัญที่สุด คือ มีความกล้า ที่จะต้องแก้ปัญหากับหน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงาน

ผู้โดยสารและสายการบินที่ได้รับปัญหามากที่สุด และยังไม่ได้รับการแก้ไข ก็คือ สายการบินไทย และในอดีตที่ผ่านมา ประธาน AOC ไม่ได้เคยมีตัวแทนมาจากสายการบินไทย (TG) เลย ทั้ง ๆ ที่เป็นสายการบินหลักอยู่ในสนามบิน ทั้ง 6 สนามบินของการท่าอากาศยาน โดยเฉพาะสุวรรณภูมิ ซึ่งมีเที่ยวบินมากที่สุดหลายแสนเที่ยว มีผู้โดยสารหลายสิบล้านคนต่อปี

ระหว่างช่วงเวลาที่ให้สมาชิกลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธาน มีผู้เสนอว่า ตัวแทน หรือ ผู้บริหารของสายการบินไทย ไม่ควร ไม่มีคุณสมบัติที่จะลงสมัครได้ ทำให้สมาชิกหลายคนเกิดความไม่พอใจที่มีการปิดกั้น โดยไร้เหตุผล หรือ พยายามสร้างกฎข้อบังคับที่ไม่เป็นสากล สมาชิกส่วนใหญ่จึงคัดค้าน

ในที่สุด สมาชิกส่วนใหญ่ หลังจากได้รับการแสดงวิสัยทัศน์จากนายธีระ จึงได้ลงคะแนนโหวตให้นายธีระชนะการเลือกตั้งอย่างขาดลอย
AOC การบินไทย ธีระ บัวศรี ประธาน AOC