เช็คให้ชัวร์! ปิดจราจรหน้าสนามบินดอนเมือง

11 September 2018


ปิดจราจรหน้าสนามบินดอนเมือง 14-17 ก.ย. นี้  แนะนำใช้โทลเวย์  แจ้งยกเลิกการใช้สะพานลอยวัดดอนเมือง

รายงานข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรมทางหลวง แจ้งว่าตามที่กรมทางหลวงได้ดำเนิน โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฝั่งขาออก บริเวณสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเพิ่มช่องจราจรทางตรง เป็น 3 ช่องจราจร เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณดังกล่าว

 

 เนื่องจากลักษณะเส้นทางที่มีอยู่เดิมเป็นคอขวดนั้นโดยกำหนดแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนตุลาคม 2561 ในการนี้ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จะดำเนินการปิดการจราจรทั้งขาเข้าและขาออก  บนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน งามวงศ์วาน – ดอนเมือง ที่  กม.24+279   ระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2561 เวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณหน้าสนามบินดอนเมือง โดยถนนวิภาวดีรังสิต  ฝั่งขาเข้าจะทำการปิดช่องทางหลักชั่วคราว ระหว่าง กม. 24+...


กรมทางหลวง จราจร โทลเวย์ สนามบินดอนเมือง