ครม.สัญจร เลย-เพชรบูรณ์ 17-18 ก.ย.นี้

11 September 2018


ครม.สัญจร เลย-เพชรบูรณ์ 17-18 ก.ย.นี้

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)(11ก.ย.61) ถึงกำหนดการการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่ 17-18 ก.ย. ที่จังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ว่า ในวันที่ 17 กันยายน นายกฯจะเดินทางออกจากท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 ไปที่ท่าอากาศยานจังหวัดเลย โดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ โดยช่วงเช้าจะพบปะประชาชนที่หอประชุมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และจะเป็นประธานในการเปิดถนน 4 เลน หมายเลข 201 ตอนเลย-เชียงคาน และจะเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แก่ประธานป่าชุมชน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานีจากนั้นชมนิทรรศการไทยนิยมยั่งยืน โอท็อป วิถีการท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ และเดินทางไปชมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวประชารัฐ ที่ถนนคนเดินอำเภอเชียงคาน ช่วงบ่ายจะเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์ และเยี่ยมชมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ณ สวนป่าเกษตรฯและมอบไม้มีค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชน จากนั้นพบผู้แทนชุมชนเขาค้อ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาค้ออย่างยั่งยืน

วันที่ 18 กันยายนจะมีการประชุมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หลังจากนั้นจะเป็นการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ส่วนช่วงบ่ายหลังจากการประชุม ครม. นายกฯจะเดินทางไปพบประชาชน และเป็นสักขีพยาน รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 แก่ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ จากนั้นนายกฯจะเยี่ยมชมตลาดกรีนมาร์เก็ต พุทธอุทยานเพชบุระ และจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และเดินทางกลับกทม.ในช่วงเย็นเลย ครม.สัญจร เพชรบูรณ์