สศช. แจงไม่ขัดข้อง "การบินไทยเสนอซื้อฝูงบิน"

11 September 2018


ประเด็นชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่มีข่าวในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับ "สศช. เบรกซื้อฝูงบินทีจี" นั้น สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอชี้แจงว่า อาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงบางประการ (โครงการจัดหาเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดย สศช. ไม่ได้ขัดข้องกับข้อเสนอของการบินไทย ให้มีบทบาทเป็น National Flag Carrier โดยเฉพาะการกำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย ตลอดจนการเร่งเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเครือข่ายเส้นทางบิน (Networking) การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ โดยการแยกภารกิจบางส่วนออกเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน รวมทั้งการปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องร่วมกันใน Thai Group ซึ่งทำให้มีความจำเป็นที่การบินไทยจะต้องมีการจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดี สศช. ได้มีข้อสังเกตบางประการเพื่อให้การบินไทยได้พิจารณารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนสมบูรณ์มากขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมการบินที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
สศช.หนุน 15 ระเบียงเศรษฐกิจ เร่งออกแบบและลงทุนระบบขนส่งให้เสร็จใน 5 ปี
จีดีพีไตรมาสแรกแตะ 4.8% สศช.คาดทั้งปี 4.5%


เพิ่มเพื่อน


การบินไทย สศช. ฐานเศรษฐกิจ เครื่องบิน ฝูงบิน Thansettakij