ครม.เพิ่มค่าเก็บข้าวให้ชาวนา 1,000 บาท/ตัน

11 September 2018


ครม.เพิ่มค่าเก็บข้าวให้ชาวนา 1,000 บาทต่อตัน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการทบทวนโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62 ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เกษตรกรหรือสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชะลอการขายข้าวในช่วงที่มีผลผลิตออกมาจำนวนมากเพื่อไม่ให้ราคาข้าวตกต่ำ แต่เนื่องจากพบว่า ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากเกษตรกรไม่มากนักจึงได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆของโครงการใหม่ เพื่อดึงดูดใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากขึ้น โดยในวันนี้ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

1.กรณีเกษตรกรฝากเก็บรักษาไว้ที่สหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร ให้ปรับปรุงค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกตันละ 1,500 บาท จากมติครม.เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เดิมให้สหกรณ์ตันละ 1,000 บาท และเกษตรกรได้รับตันละ 500 บาท ปรับเป็น ให้เกษตรกรได้รับตันละ 1,000 บาท และสหกรณ์ได้รับตันละ 500 บาท2.เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกหลักประกันไว้ในยุ้งฉางหรือสถานที่เก็บของตนเองเท่านั้น จากเดิมที่ให้สามารถเช่ายุ้งฉางได้ แต่พบว่า สถานที่เก็บข้าวเปลือกที่ไม่ใช่ของตนเองนั้นจะสุ่มเสี่ยงต่อการดูแลรักษาทั้งปริมาณและคุณภาพของข้าว สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายกับโครงการรับจำนำข้าวดังที่ผ่านมา

3.เห็นชอบให้ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกร ต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกโดยบรรจุข้าวเปลือกในกระสอบป่าน หรือถุงบิ๊กแบ็ก และวางเรียงในยุ้งฉาง หรือในสถานที่สะดวกในการตรวจสอบ หรือเก็บไว้ในที่ยกพื้นสูงหรือในไซโลก็ได้ ยกเว้นกรณีเทกองไว้กับพื้นจะต้องมีระบบระบายอากาศเพื่อให้สามารถคุมคุณภาพของข้าวเปลือก ไม่ให้เสื่อมคุณภาพตลอดระยะเวลาของโครงการเกษตรกร ครม. สหกรณ์ ข้าวเปลือกนาปี