หลายพื้นที่ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล คืน 13 และ 15 ก.ย.นี้

11 September 2018


รายงานข่าวจากการประปานครหลวง(กปน.)  เผยว่า การประปานครหลวง มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณคลองบางหว้า ถนนกัลปพฤกษ์ ฝั่งขาออก เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

·ถนนกัลปพฤกษ์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่คลองโคนอน ถึงคลองราชมนตรี


และ ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30 - 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

·ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกตัดถนนจันทน์ ถึงถนนตก

·ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่แยกตัดถนนเจริญราษฎร์ ถึงแยกตัดถนนตก

·ถนนตก ทั้งเส้น


นอกจากนี้ ในคืนวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประธานเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร บริเวณซอยลาดพร้าว 61, 83 และ 84 ถนนลาดพร้าว เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สามารถดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

·ถนนอินทราภรณ์ ถนนสังคมสงเคราะห์ ถนนศรีวรา

·ซอยรามคำแหง 39 ฝั่งเลขคู่

·ถนนลาดพร้าว ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 35/1 ถึงซอยลาดพร้าว 87

·ถนนลาดพร้าว ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 28 ถึงซอยลาดพร้าว 118

·ถนนโชคชัย 4 ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยก 1 ถึงแยก 15

·ถนนโชคชัย 4 ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่แยก 2 ถึงแยก 12

·ถนนนาคนิวาส ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยนาคนิวาส 1 ถึงซอยนาคนิวาส 7

·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต่แยกตัดถนนรัชดาภิเษก ถึงคลองลาดพร้าว


การประปานครหลวง น้ำประปาไม่ไหล น้ำประปาไหลอ่อน