"กรธ." เปิดบันทึกความในใจ ก่อนหมดวาระ

11 September 2018


กรธ. ประชุมนัดสุดท้ายก่อนครบวาระการทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมพิมพ์หนังสือ "ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560"กรธ.ปก


วันที่ 11 ก.ย. 2561 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ประชุมนัดสุดท้าย ก่อนจะครบกำหนดการทำหน้าที่ โดยมี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ขณะที่ กรธ. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมกับได้ร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก บริเวณลานพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 อาคารรัฐสภาด้วยกรธ.-1


ทั้งนี้ กรธ. ได้จัดพิมพ์หนังสือ "ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560" จำนวน 234 หน้า โดยเป็นเนื้อหาที่ กรธ. ทุกคน ถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือ เพื่อเป็นการบันทึกเรื่องราวบอกเล่าความในใจ ความทรงจำ และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการทำหน้าที่ของ กรธ. อาทิ นายมีชัยได้เขียนเรื่อง "บันทึกไว้กันลืม" ที่บอกเล่าถึงการเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญหลังการปฏิวัติของ คสช. เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 ที่ได้ปฏิเสธและเสนอให้ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เข้ามาทำหน้าที่รอบแรก จนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกถูกคว่ำ จนรอบที่ 2 ทำให้ต้องรับหน้าที่ เพราะนายกรัฐมนตรีร้องขอ ซึ่งถือเป็นเคราะห์กรรม เพราะไม่สามารถปฏิเสธได้ พร้อมชี้แจงกติกาใหม่ที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ การเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียว ที่มาของวุฒิสภา 250 คน พร้อมยอมรับว่า คสช. เสนอให้ กรธ. เปลี่ยนหลักการใหม่ในร่าง ซึ่งก็มีบางข้อที่ไม่ได้แก้ไขตามที่ คสช. เรียกร้องมา

ขณะที่ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธาน กรธ. ได้เขียนเรื่อง "จาก ๕๐ ถึง ๖๐", นายอภิชาต สุขัคคานนท์ รองประธาน กรธ. เขียนเรื่อง "Frist among Equals ครอบครัวรัฐธรรมนูญ", นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรธ. เขียนเรื่อง "ปฏิรูป ปราบโกง ไม่ทำให้เกิดวิกฤติ"ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว


ฐานเศรษฐกิจ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. Thansettakij บันทึก กรธ. ความในใจ กรธ. หมดวาระ กรธ.