พณ.ดัน 23 ธุรกิจต้นแบบ Brand Transform สู่ธุรกิจประชารัฐพันล้าน

11 September 2018


กระทรวงพาณิชย์เตรียมดัน 23 ธุรกิจต้นแบบ Brand Transform ก้าวสู่ธุรกิจประชารัฐพันล้าน และโลดแล่นบนรันเวย์ธุรกิจโลกด้วยการสร้างแบรนด์

กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยถึง ความสำเร็จของการจัดงาน พัฒนาแบรนด์พลิกโฉมธุรกิจสู่ประชารัฐพันล้าน : Brand Design for Business Transformation ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แบรนด์และขยายโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจกว่า 100 รายสมัครเข้าร่วม Brand Health Check โดยกรมฯ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท บารามีซี่ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ คัดเลือกธุรกิจดาวเด่นจำนวน 23 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจหมวดอาหาร จำนวน 7 แบรนด์ ธุรกิจหมวดบริการ จำนวน 6 แบรนด์ ธุรกิจหมวดเครื่องสำอางและสมุนไพร จำนวน 8 แบรนด์ ธุรกิจหมวดอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน จำนวน 1 แบรนด์ และธุรกิจหมวดแฟชั่นจำนวน 1 แบรนด์“การสร้างแบรนด์ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก และทำให้เป็นข้อได้เปรียบในการทำธุรกิจ เนื่องจากความรู้สึกที่มีต่อสินค้าหรือบริการจากแบรนด์นั้นๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือไปใช้บริการต่างๆ โดยส่วนใหญ่มาจากความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และชื่อเสียงของบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์นั้นเป็นหลัก การสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่แค่การออกแบบโลโก้หรือการตั้งชื่อ แต่มันคือการสร้างประสบการณ์ที่เที่ยงตรงกับตัวตนของแบรนด์ ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย สร้างความรู้สึกที่ดี และความผูกพันระหว่างแบรนด์กับตัวผู้บริโภคด้วย”กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การสร้างแบรนด์ กุลณี อิศดิศัย Brand Health Check