เปิดโฉม 18 อาคารอนุรักษ์ รับฉลาก "บีอีซีอวอร์ด" ปี 61

11 September 2018


นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนเห็นความสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารด้านพลังงาน Building Energy Code (BEC) พพ. จึงได้จัดมอบฉลากรับรองอาคาร (BEC Awards) ซึ่งในปี 2561 นี้ จากอาคารที่ผ่านการตรวจประเมิน 114 อาคาร จาก 33 หน่วยงาน มีอาคารที่ได้รับฉลากทั้งสิ้น 18 อาคาร แบ่งเป็น ระดับอาคาร "ดีเด่น" มีผู้ได้รับ 1 หน่วยงาน จาก 1 อาคาร , ระดับ "ดีมาก" มีผู้ได้รับ 7 หน่วยงาน จาก 15 อาคาร และระดับ "ดี" มีผู้ได้รับ 2 หน่วยงาน จาก 2 อาคาร

 

ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือทั้งนี้ การจัดมอบฉลากรับรองอาคาร BEC Awards ดังกล่าว พพ. ได้ดำเนินการจัดเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันมา ซึ่งจากการดำเนินการตรวจแบบ BEC ของ พพ. ตั้งแต่ปี 2552-2561 ได้ตรวจประเมินอาคารแล้วกว่า 650 อาคาร มีอาคารที่ได้รับฉลากแบบอาคาร (มีการมอบตั้งแต่ปี 2559–2561) รวมทั้งสิ้น 114 อาคาร โดย พพ. พร้อมจะส่งเสริมให้เกิดอาคารที่ได้รับฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของเกณฑ์ BEC ซึ่งจะเกิดผลประหยัดพลังงานประมาณ 430 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาทBEC2


สำหรับเกณฑ์ BEC ซึ่ง พพ. ได้ผลักดันมาอย่างต่อเนื่องนั้น ปัจจุบัน ได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเบื้องต้น แนวทางบังคับใช้จะเริ่มต้นที่อาคารที่ขออนุญาตสร้างใหม่ หรือ ดัดแปลงอาคารเพิ่มเติม ที่มีขนาด 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยจะใช้เกณฑ์มาตรฐานในอาคารด้านพลังงาน หรือ BEC ดังกล่าว และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปี 2562


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ BEC Awards มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน