'จีน' ผงาดคู่ค้าเบอร์ 1 อาเซียน!! 'อียู' นำโด่งลงทุนมากสุด

11 September 2018


"พาณิชย์" เผย มูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศคู่สัญญาเอฟทีเอ "โตต่อเนื่อง" โดยจีนมีการค้ากับอาเซียนมากสุด ขณะอียูมีการลงทุนในอาเซียนมากสุด ตามด้วยญี่ปุ่น จีน จับตาอินเดียลงทุนในอาเซียนเติบโตแบบก้าวกระโดด

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงรายงานสรุปมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ปี 2560 ที่จัดทำโดย สำนักเลขาธิการอาเซียน พบว่า ในปี 2560 มูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่สัญญาเขตการค้าเสรีเสรี (FTA) 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ที่การค้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มูลค่าการค้าเป็นสัดส่วนกว่า 37% ของการค้ารวมของอาเซียนกับโลก

โดยประเทศที่อาเซียนมีการค้ามากที่สุด คือ จีน มูลค่า 441.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 19.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า , อันดับ 2 สหภาพยุโรป (อียู) มูลค่า 261.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 11.9% , อันดับ 3 สหรัฐอเมริกา มูลค่า 235.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 11% , อันดับ 4 ญี่ปุ่น มูลค่า 219.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 8.2% , อันดับ 5 เกาหลีใต้ มูลค่า 153.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 22.9% , อันดับ 6 อินเดีย มูลค่า 73.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 25.6% และอันดับที่ 7 ออสเตรเลีย มูลค่า 59.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 11.8% เป็นต้นตารางการค้า


ขณะที่ การลงทุนโดยตรง (FDI) จากต่างประเทศที่เข้ามายังอาเซียน พบว่า ในปี 2560 ประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในอาเซียนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหภาพยุโรป มูลค่าการลงทุน  25.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 29.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า , อันดับ 2 ญี่ปุ่น มูลค่า 13.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 6.2% และอันดับ 3 จีน มูลค่า 11.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.1% จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ยังพบว่า การลงทุนโดยตรงจากอินเดียมายังอาเซียนมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด หลังจากที่ลดลงในช่วงปี 2559 โดยในปี 2560 มีมูลค่าการลงทุนจากอินเดียมาอาเซียน 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 9,360.9%ท่าเรือ


สำหรับอาเซียนในปี 2560 มีประชากรรวมกันกว่า 640 ล้านคน GDP ของประเทศสมาชิกรวมกัน คิดเป็นมูลค่าราว 2.72 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 109 ล้านคน จากสถิติดังกล่าวนี้ ทำให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นที่จับตาในเรื่องการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุน โดยมูลค่าการค้าของอาเซียนกับไทยในปี 2560 ขยายตัวกว่า 707% นับตั้งแต่ความตกลง AFTA มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2536 และสินค้าที่ไทยได้รับประโยชน์จากอาเซียน ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว ยางพารา น้ำตาล ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป (เครื่องดื่ม) และธุรกิจบริการ อาทิ การท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร บริการสุขภาพ
ASEAN จีน ลงทุน EU อียู ฐานเศรษฐกิจ อาเซียน คู่ค้า Thansettakij จีนคู่ค้าเบอร์1อาเซียน อียูลงทุนมากสุด อินเดียลงทุนก้าวกระโดด 6 คู่สัญญาเอฟทีเอ