ไทยร่วมมือ 'ฝรั่งเศส' ยกระดับการกำกับการบินพลเรือน

10 September 2018


 
ไทยร่วมมือฝรั่งเศส ยกระดับการกำกับการบินพลเรือน

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผนึก สำนักงานการบินพลเรือนฝรั่งเศส ชู 3 ประเด็นความร่วมมือ ยกระดับเชฟตี้และซีเคียวริตี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เผยว่า กระทรวงคมนาคมได้หารือกับผู้แทนสำนักงานการบินพบเรือนฝรั่งเศส นำโดย Mr.Thibaut Lallemand Director International Cooperation for Asean Countries, Direction general de L’aviation civile (DGAC) ซึ่งจากการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานการบินพลเรือนฝรั่งเศส (DGAC) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ข้อสรุปในการร่วมมือกันถึงสาระสำคัญใน 3 เรื่อง ได้แก่

1.การส่งบุคลากรของ กพท. ไปฝึกอบรมกับสถาบันการฝึกอบรมของ DGAC ซึ่งบุคลากรถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (security)

2.การวางระบบการกำกับดูแล และการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

3.ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและอุตสาหกรรมการบิน อาทิ ผู้ประกอบการสายการบิน ผู้ผลิตอากาศยาน เป็นต้น ซึ่งต้องมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ

นอกจากนี้ แอร์บัสยังได้ร่วมมือกับ DGAC และประเทศต่าง ๆ ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับอากาศยานแบบต่าง ๆ ด้วย#ฐานเศรษฐกิจ#Thansettakij #การบินพลเรือน#กพท.#กระทรวงคมนาคม#ฝรั่งเศส #สำนักงานการบินพบเรือนฝรั่งเศส