เกาะติดเมกะโปรเจ็กต์ | "สนามบินอู่ตะเภา" เร่งหานักลงทุน ปั้นฮับการบินภูมิภาค

10 September 2018
เมกะโปรเจ็กต์โครงการนี้ ได้เปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกขนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Market Sounding) ครั้งที่ 2 ไปเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2561 สำหรับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก (ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) โดยกองทัพเรือ (ทร.) ได้นำเสนอนโยบายและแผนงานต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียดในการพัฒนาโครงการ รูปแบบในการให้เอกชนร่วมลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดสำคัญในร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนให้ได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมสัมมนาด้วย โดยมี พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือและประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของกองทัพเรือ ร่วมให้ความชัดเจนในครั้งนี้

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็น 1 ในโครงการสำคัญในเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่รัฐบาลเร่งผลักดันให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ด้วยความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นทำเลที่ตั้งของโครงการ จะช่วยผลักดันให้ภาคตะวันออกของไทยเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศ CLMV ยกระดับให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาค และช่วยขับเคลื่อนโครงการลงทุนใน EEC ให้สำเร็จ


100961-1612


สำหรับรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา คือ รูปแบบ PPP Net Cost โดยเอกชนได้รับสิทธิ์ในการจัดเก็บรายได้และจัดสรรผลตอบแทนบางส่วนให้แก่ภาครัฐตามข้อตกลง ส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบของเอกชน ได้แก่ ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับท่าอากาศยาน การลงทุนในการพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการ และดำเนินการและบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา โดยเอกชนมีสิทธิ์ที่จะรับรายได้จากการดำเนินงานของท่าอากาศยานและองค์ประกอบอื่น ๆ ของโครงการตลอดระยะเวลาสัญญา

โดยจากผลการศึกษาเบื้องต้น ผลตอบแทนทางการเงิน พบว่า มีอัตราผลตอบแทนโครงการ (IRR) ได้แก่ 10-12% อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 11-13% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โครงการน่าจะมีผลตอบแทนที่น่าสนใจต่อการลงทุนของผู้ร่วมลงทุนเอกชน กองทัพเรือจะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมมนาทั้ง 2 ครั้ง นำไปปรับปรุงร่างเอกสารสัญญาการร่วมลงทุนและร่างข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมในการคัดเลือกและเจรจากับภาคเอกชนต่อไป คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภาคเอกชนร่วมลงทุนได้ภายในเดือน ต.ค. 2561 และให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอประมาณเดือน ม.ค. ถึง ก.พ. 2562 จากนั้นจะประกาศผลการคัดเลือกได้ในช่วงประมาณเดือน ก.พ. ดังนั้น คงต้องติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดว่า ท้ายที่สุดวันยื่นประมูลจะมีผู้สนใจกี่ราย


……………….
คอลัมน์ : เกาะติดเมกะโปรเจ็กต์ เซกชัน : เศรษฐกิจมหภาค โดย นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,399 วันที่ 9-12 ก.ย. 2561 หน้า 12

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
เปิดโมเดล‘มหานครการบิน’ จัดโซนนิ่งลงทุนรอบสนามบินอู่ตะเภา
มัดสัญญาเดียว 'อู่ตะเภา' !! จูงใจต่างชาติชิง 2 แสนล้าน - แลกสัมปทาน 50 ปี


เพิ่มเพื่อน


อู่ตะเภา ฐานเศรษฐกิจ นักลงทุน สนามบินอู่ตะเภา การบิน Thansettakij เกาะติดเมกะโปรเจ็กต์ ฮับการบิน