"พรเพชร" แจง! ทันทีที่ประกาศวันเลือกตั้ง สนช. จะงดพิจารณา ก.ม.ใหม่

10 September 2018


ประธาน สนช. เผย ทันทีที่ประกาศวันเลือกตั้ง จะงดรับกฎหมายฉบับใหม่เข้าพิจารณาในสภา เว้นแต่เป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนที่รัฐบาลขอให้พิจารณาเท่านั้นสนช.


นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยถึงการทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในช่วงท้ายว่า ทันทีที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้ง สนช. จะงดรับร่างกฎหมายฉบับใหม่เข้ามาพิจารณาในสภา เว้นแต่จะเป็นร่างกฎหมายที่มีความจำเป็นจริง ๆ และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลขอให้พิจารณาเท่านั้น ส่วนร่างกฎหมายที่กำลังพิจารณาอยู่ในสภาขณะนี้ จะพยายามเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันก่อน สนช. หมดวาระจริง ตามกฎหมายจะเป็นหน้าที่ของสภาชุดต่อไปในการพิจารณาว่าจะหยิบยกร่างกฎหมายของ สนช. ขึ้นมาหรือไม่ต่อไปพรเพชร-1


ส่วนความคืบหน้าของร่างกฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับนั้น นายพรเพชร กล่าวว่า ขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่ได้ส่งร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นจำนวน 6 ฉบับ มายัง สนช. ซึ่งส่วนตัวเข้าใจว่าอยู่ในกระบวนการการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

"ส่วนตัวยังไม่แน่ใจว่า ระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้งประเภทใดจะเกิดขึ้นก่อนกัน แต่หากตั้งโรดแมปว่า การเลือกตั้ง ส.ส. จะเป็นวันที่ 24 ก.พ. 2562 คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะไม่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. เพราะการพิจารณากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น เมื่อเข้าสภาแล้วต้องใช้เวลาการพิจารณามากกว่า 2 เดือน ซึ่งยังไม่รวมขั้นตอนการประกาศใช้บังคับ เว้นแต่จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในบางระดับไปก่อนเท่านั้น"e-book-1-503x62


พรเพชร วิชิตชลชัย