11 ก.ย. ลุ้นคำสั่งศาลปกครอง ชี้ชะตา "ซิม" ดีแทค

10 September 2018


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรุ่งนี้ (11 ก.ย. 2561) เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดไต่สวนในคดีหมายเลขดำที่ 1802/2561 ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายpack-sim-02


โดยบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ถูกฟ้องคดีมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และย่าน 900 MHz โดยอ้างว่า หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็จะไม่ได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ และมีคำสั่ง ที่ สทช 5009/21072.25 ลว. วันที่ 31 ก.ค. 2561 ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามมติดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นมติและคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยศาลปกครองกลางจะนัดไต่สวน ณ ห้องไต่สวน 3 ชั้น 2 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม หากศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวนั้น ก็หมายความว่า ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ "ดีแทค" จำนวน 3.4 แสนราย สามารถใช้งานต่อได้ แต่ถ้าศาลปกครองกลางยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีจะมีผลให้เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน "ซิม" ก็จะดับในวันที่ 15 ก.ย. 2561

อย่างไรก็ตาม หากมีคำสั่งยกคำรองขึ้น "ดีแทค" จะยื่นอุทธรณ์ในทันที
ดีแทค Dtac ฐานเศรษฐกิจ ซิมดับ ศาลปกครอง ซิม Thansettakij ซิมดีแทค Sim