จี้ ‘รมว.พลังงาน’ อุดรูรั่วทุจริต

10 September 2018


ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจี้ “รมว.พลังงาน” อุดรูรั่วทุจริต แนะแก้ระบบตรวจสอบภายในที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ด้าน “พล.อ.อ. ประจิน” เบรกคำของบกอง ทุนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561-2562 สั่งตรวจสอบแล้วรายงานกลับมา 21 ก.ย.นี้

นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบการขอใช้งบของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2562 กว่า 800 โครงการ รวมวงเงินกว่า 3.1 หมื่นล้านบาทว่า หน่วยงานภาครัฐมีกองทุนหมุนเวียนอยู่ 114 กองทุน มีเงินประมาณ 5-6 แสนล้านบาท ที่ผ่านมาการใช้เงินยังขาดความโปร่งใส เป็นช่องทางให้เกิดการรั่วไหลและทุจริตพอสมควร จึงเสนอถึง นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในการแก้ปัญหาว่า ต้องแก้ที่ระบบตรวจสอบภายในให้เข้มแข็ง เพราะระบบราชการมีปัญหาตรวจสอบภายในทั้งระบบที่ไม่เข้มแข็ง ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ได้มาตรฐาน จึงทำให้เป็นปัญหาที่หมักหมมระบบในราชการ
“ก็เป็นปัญหาของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ เพราะคิดว่ามานั่งทำงานไม่นานแล้วก็ไป ก็จะมุ่งเดินไปข้างหน้าในงานของตัวเองมากกว่า จึงไม่ได้แก้ไขระบบงานที่เป็นปัญหา จึงเสนอให้กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบตรวจสอบภายใน ให้เป็นที่ยอมรับจริงจัง ให้ได้มาตรฐาน” นายมานะกล่าว

ด้านนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 6 กันยายน 2561 ยังไม่อนุมัติโครงการใดๆ ที่ขอ ใช้งบกองทุนปี 2561 (เพิ่มเติม) และปี 2562 เนื่องจากต้องการรอความชัดเจนผลการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้เงินกองทุน ซึ่งจะต้องรายงานผลตรวจสอบต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ในวันที่ 21 กันยายนนี้

ธรรมยศ ศรีช่วยอย่างไรก็ตาม ที่ประชุม รับทราบในหลักการการจัดทำคำของบประมาณ คือ 1. งบประมาณจากกองทุนประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) สนับสนุนกลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในวงเงิน 5,200 ล้านบาท และ 2. งบประมาณจากกองทุนประจำปี 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ในวงเงิน 10,448 ล้านบาท

“ที่ประชุมได้เสนอแนะให้กลับไปพิจารณาใน 3 ประเด็น คือ 1. ควรกำหนดชื่อแผนงานให้สอดคล้องกับคำขอ เช่น ด้านการประชา สัมพันธ์ ควรระบุชื่อโครงการให้ชัดเจน 2. ควรพิจารณาด้านการกระจายโอกาสการขอใช้งบให้เกิดความทั่วถึง และ 3. คำขอใดที่ยังไม่สมบูรณ์ รายละเอียดไม่ครบถ้วน เพราะขาดประสบการณ์ในการจัดทำคำขอ ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำ”

|เซกชั่น : การเมือง
| โดย : โต๊ะข่าวการเมือง
|หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 16 ฉบับ 3399 ระหว่างวันที่ 9-12 ส.ค2561