การทำงานศิลปะ คือ การใช้จินตนาการท้าทายขีดจำกัดทางทักษะของตัวเอง

9 September 2018


พัชราพรรณ จันทร์เทพย์"กิ๊บ" พัชราพรรณ จันทร์เทพย์ ทำงานสีน้ำมาตลอดในอาชีพศิลปินตั้งแต่เรียนจบจากคณะศิลปกรรม จุฬาฯ รู้และเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำจนเกิดเป็นความชำนาญเพราะการฝึกฝนในทุกๆ วัน เราคิดว่าเราพึงใจอะไรเราก็เริ่มลงมือทำ วาดทุกอย่างที่เราชอบ วาดทุกรูปทรงที่เราประทับใจ สะสมไปเรื่อยๆ ดังจะเห็นภาพชุดดอกไม้ ที่ได้นำไปจัดแสดง รวมไปถึงการถูกเชิญไปสอนในต่างประเทศทั่วโลก นี่เป็นประสบการณ์การทำงานศิลปะ ในช่วงเวลานึงของชีวิตกิ๊บ

จนวันนึงเราเริ่มรู้สึกอิ่มกับสิ่งเหล่านี้ เริ่มสนใจมุมมองใหม่ๆ รอบตัวในมุมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความต้องการในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เกิดขึ้นในความคิด กิ๊บก็ยังอยากทำสิ่งเหล่านี้ด้วยเทคนิคสีน้ำเช่นเดิม เพื่อยืนหยัดต่อเส้นทางตนเอง แต่ทั้งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในสมองกับเทคนิคที่เราชำนาญ กลับไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่คิดได้สมบูรณ์ กิ๊บจึงมองว่า นี่แหละ ความท้าทายครั้งใหม่
เราไม่รู้หรอกว่าเราสามารถสร้างสรรค์สิ่งใดขึ้นมาได้บ้าง หากเพียงแต่กลัว กลัวว่ามันผิด กลัวว่าทำไม่ได้ กลัวว่ามันไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ กิ๊บถือว่า มันเป็นการดูถูกความคิดความสามารถตัวเองเกินไป

กระบวนการศึกษาและฝึกฝนเพื่อเรียนรู้ครั้งใหม่จึงเกิดขึ้น หลายคนถามว่า ถ้าจะเขียนแบบนี้ ทำไมไม่เขียนสีชนิดอื่น ก็เพราะกิ๊บคิดว่า สีน้ำในแบบที่กิ๊บเข้าใจ มันไม่ใช่ทั้งหมดของคุณสมบัติสีน้ำ วันนี้กิ๊บถึงอยากพิสูจน์อีกคุณสมบัติหนึ่งของตัวเองและสีน้ำที่กิ๊บรัก

กิ๊บจะไม่ยอมให้ทักษะที่เรามีมาจำกัดสิ่งที่เราต้องการในสมอง มันไม่ยุติธรรมที่สมองถูกจำกัดด้วยมือเรา
“ถ้าคิดได้ ก็ต้องทำได้”ศิลปะ พัชราพรรณ จันทร์เทพย์