กรมพัฒนาพลังงานฯหนุน"ฟาร์มเฮาส์"ติดโซลาร์รูฟท็อป

9 September 2018


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หนุนผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  ผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา หวังช่วยลดต้นทุนการผลิต

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า จากแนวทางการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีความพร้อมในการลงทุน ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ซึ่งเป็นพลังงานที่มีต้นทุนต่ำ

ดังนั้น พพ. ต้องการให้มีการขยายการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก เห็นได้จากตัวอย่างของ โรงงานฟาร์มเฮ้าส์ (บางชัน) ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึ่งมีมาตรการในการประหยัดพลังงานภายในกระบวนการผลิตในรูปแบบต่างๆ แต่ต้นทุนด้านพลังงานยังอยู่ในระดับที่สูง มากกว่า 7 % ของยอดขาย บริษัทฯ จึงต้องมีระบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทาง พพ. ได้เสนอแนวทางการลดต้นทุนด้านพลังงาน ในการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า และนำมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะทำให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของบริษัทสูงขึ้น

ทั้งนี้ โรงงานดังกล่าว เป็นโรงงานผลิตขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ (บางชัน) เป็นโรงงาน แห่งที่ 3 ของฟาร์มเฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง บนพื้นที่กว่า 12 ไร่ มีกำลังการผลิตมากถึง 2 ล้านชิ้นต่อวัน ซึ่งบริษัทมีความสนใจในการลงทุนด้านนวัตกรรมโซลาร์รูฟท็อป เพื่อมาใช้ทุกกระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า ให้เกิดความคุ้มค่าทั้งในด้านการลงทุนและการบำรุงรักษา


โซลาร์รูฟท็อป ฟาร์มเฮาส์