'ไมเนอร์' แจง! "หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" ผลตอบแทนสูง

9 September 2018
'ไมเนอร์' แจงออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ 1.5 หมื่นล้าน บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดหลัง 5 ปี ยัน! อัตราผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล

กลุ่มผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ชี้แจงกรณี "ไมเนอร์ระดม 1.5 หมื่นล้านบาท ซื้อหุ้นเชนดังโรงแรมสเปน ขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" ระบุว่า หุ้นกู้ที่จะออกในครั้งนี้ ที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งบริษัทสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ หรือ ในวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละครั้ง ภายหลังจากวันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนได้


logo-02


"หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ จะมีรอบชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ดังนั้นแล้ว บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดได้ ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ และทุกรอบ 6 เดือน หลังจากนั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะปีที่ 5 ปีที่ 25 ปีที่ 50 หรือว่าปีที่ 100"

ส่วนอัตราผลตอบแทนการลงทุนในกรณีที่บริษัาชำระดอกเบี้ยทุกงวด อัตราผลตอบแทนในปีที่ 1-5 อัตราผลตอบแทน 5.85% ต่อปี , ปีที่ 6-25 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 3.81% ต่อปี , ปีที่ 26-50 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 4.56% ต่อปี , ปีที่ 51 เป็นต้นไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 5.56% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของ 2 วันทำการ ก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่บริษัทเลื่อนชำระดอกเบี้ยทุกงวดตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ จนถึงวันใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อัตราผลตอบแทนการลงทุน 5 ปี เท่ากับ 5.27% , 25 ปี เท่ากับ 3.75% , 50 ปี เท่ากับ 2.92% และ 100 ปี เท่ากับ 2.24% จนถึงวันใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ซึ่งสมมติเป็นกรณีต่าง ๆ คือ ในวันครบกำหนด 5 ปี 25 ปี 50 ปี และ 100 ปี พร้อมยืนยันว่า หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ย บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,399 วันที่ 9-12 ก.ย. 2561 หน้า 15

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์!! ไมเนอร์ระดม 1.5 หมื่นล้าน ซื้อหุ้นเชนดังโรงแรมสเปน
ไมเนอร์เปิดดีล1.3พันล้านยูโรลุยต่อซื้อหุ้นเอ็นเอชกรุ๊ปเกิน50%เสริมแกร่งโรงแรมในยุโรป


เพิ่มเพื่อน


หุ้น ฐานเศรษฐกิจ หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล ไมเนอร์ Thansettakij หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์