ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับ"บิ๊กตู่"

8 September 2018


ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับ"บิ๊กตู่"

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 20.15 น. ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า หนังสือนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศสหรัฐฯ ได้รายงานผลการจัดอันดับต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลมาจากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารดังกล่าวทั่วโลก ซึ่งในปีนี้เป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยได้รับการโหวตให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับผู้คน อันดับ 1 ของโลกและเป็นประเทศที่ดีที่สุด อันดับ 3 รองจากประเทศอิตาลี และประเทศกรีซ นอกจากนี้ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังติดอันดับที่ 9 ของเกาะที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังขอแสดงความยินดีให้กับโรงแรม Mandarin Orientalกรุงเทพมหานคร และโรงแรม Six Senses เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ที่ได้รับความนิยม เป็นอันดับที่ 4 และ 5 ของประเภทโรงแรมที่ดีที่สุดในทวีปเอเชียและอินเดียสำหรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น เพื่อเน้นการกระจายลงไปยังท้องถิ่น เพื่อช่วยกระจายรายได้ให้พี่น้องประชาชน ในลักษณะท่องเที่ยวชุมชนนอกจากจะช่วยให้เศรษฐกิจระดับฐานรากตื่นตัวแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งในชุมชนได้อีกด้วย ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายว่าประเทศไทย จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศ ในปีหน้า 2562 ประมาณ 3.4 ล้านล้านบาท อีกทั้ง รัฐบาลนี้ได้ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านการคมนาคมและดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้อย่างเพียงพอ เป็นต้น

ทั้งนี้ ด้านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ร่วมมือกับ Air BNB แพลตฟอร์มให้เช่าที่พักระดับโลก เพื่อจะเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้กระจายในเมืองท่องเที่ยวรองและชุมชนพื้นบ้าน โดยสนับสนุนให้คนไทยที่เป็นเจ้าบ้าน พร้อมเปิดห้องพักในบ้านของตนให้เช่าชั่วคราวระยะสั้น ๆ ซึ่งบ้านที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพียงแต่เป็นบ้านพักอาศัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะตรวจสอบสภาพบ้านให้มีความสะอาด ปลอดภัย มีอาหารการกินที่ดีและมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อยกระดับชาวบ้านให้เป็นผู้ประกอบการสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้

สำหรับผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่น ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอว่าให้อาคารที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีลักษณะ หรือมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งก็มีอยู่แล้วเป็นจำนวนมาก สามารถจะขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมได้ รวมทั้งมีการผ่อนปรนข้อกำหนดบางประการของอาคารที่สูงน้อยกว่า 4 ชั้น อีกด้วย โดยมีเงื่อนไขว่าในกรณีที่หากจะมีการดัดแปลงอาคาร ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นี้ เพื่อได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม เพื่อจะแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโรงแรมในภาพรวมของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ในการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงรายการเดินหน้าประเทศไทย สร้างไทย ไปด้วยกัน วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้นำเสนอเรื่องธุรกิจท่องเที่ยววิสาหกิจเพื่อชุมชน ซึ่งมี มิว นิษฐา เป็นศิลปินจิตสาธารณะ ในการดำเนินเรื่องราวให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้อย่างลึกซึ้งมากกว่าคำว่าท่องเที่ยวชุมชน เนื่องจากมีการเชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อชุมชนมารับรองนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีการใช้ชีวิตในหมู่บ้านที่พูดภาษาท้องถิ่น ภาษาอังกฤษและนำเที่ยวเล่าเรื่องราวสนุก ๆ น่าสนใจ รวมทั้งพาผู้มาเยือนเลือกซื้อหาสินค้าหัตถกรรม ถักทอ จักสาน หรือสินค้า OTOP รวมทั้ง สินค้า GI ในชุมชน ตลอดจนได้มีโอกาสสัมผัสวิถีชุมชนอีกด้วย

ส่วนการยกร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ ได้แก่ พ.ร.บ. คุ้มครองประชาชนในการขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยที่จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น กำหนดให้การขายฝากเป็นธุรกิจคุ้มครองของผู้บริโภคโดยต้องทำเป็นหนังสือที่ได้รับการตรวจสอบเนื้อหาสัญญา จากนิติกรหรือพนักงานที่ดินก่อนนำไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน โดยให้มีรายละเอียดทั้งชื่อของคู่สัญญา แหล่งที่ตั้งและจำนวนสินไถ่อัตราดอกเบี้ย วันกำหนดการชำระอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดให้การทำสัญญาขายฝากมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือ 1 ปีครึ่ง และการไถ่ถอนสามารถทำได้สะดวกยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำถึงกิจกรรม “ร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน” เพื่อแสดงความขอบคุณน้ำใจของศิลปินจากค่ายต่าง ๆ ได้แก่ โป๊ป ธนวรรธน์ ตุ้ย เกียรติกมล ท็อป จรณ แบรี่ ณเดชน์ เต้ย พงศกร มิว นิษฐา และโอม อัชชา ที่ได้ออกอากาศสู่สายตาประชาชนไปแล้ว รวมทั้งที่อยู่ระหว่างเตรียมการผลิตในอนาคตอันใกล้ เช่น ตั๊ก มยุรา บี้ สุกฤษฎิ์ เฌอปราง โตโน่ ฟิล์ม ธนภัทร และบี น้ำทิพย์ เป็นต้น โดยวันพรุ่งนี้ (8 ก.ย. 61) จะเป็นวุฒิธร มิลินทจินดา (วู้ดดี้) ที่จะดำเนินรายการเรื่องคลินิกครอบครัวและการดูแลสุขภาพ

ตอนท้ายของรายการฯ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงอีกหนึ่งกิจกรรมการเป็น “จิตอาสา จิตสาธารณะ” ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึง “ตูน บอดี้แสลม” ที่ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ และมุ่งมั่นวิ่งระยะทางไกลครั้งแรกกว่า 400 กิโลเมตร และครั้งที่สอง กว่า 2,000 กิโลเมตร ในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อหารายได้ให้กับโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ ในการจัดหาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับช่วยเหลือพี่น้องคนไทยทุกคน และกิจกรรมก้าวคนละก้าว ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “ก้าวนี้ เพื่อศิริราช” ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้กับอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยจะมีกิจกรรมการฉายภาพยนตร์ ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 6 - 16 กันยายน นี้ ณ โรงหนังในเครือ SF และเครือ Major ทั่วประเทศ จำนวน 2,880 รอบ และที่อาคารนิมิตรบุตร ในวันที่ 14 - 16 กันยายน 2561 ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมบริจาคผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกทั้ง หากองค์กรหรือภาคเอกชนต้องการที่จะเหมารอบฉายและร่วมบริจาค เพื่อเป็นนโยบายร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ขององค์กรสามารถติดต่อเข้าไปร่วมได้เช่นเดียวกันท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรี ศาสตร์พระราชา