"เมดิเซเลส"คืนกำไรสู่สังคมเปิดโครงการก้าวแรกช่วยผู้ป่วยสมองพิการ

7 September 2018


"เมดิเซเลส" คืนกำไรสู่สังคม เปิดตัวโครงการก้าวแรกเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคสมองพิการ

นายสุรวุฒิ วูวงศ์ ผู้บริหารระดับสูง บริษัท เมดิเซเลส จำกัด และนางสาววู ชุน ลี ผู้บริหาร บริษัท เมดิท็อกซ์ อิงค์ เกาหลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดงาน MEDYCELES The Glamorous Night Party เปิดตัวผลิตภัณฑ์ยา“นิวรามีส” พร้อมเปิดตัวโครงการ “ก้าวแรก” เพื่อคืนกำไรสู่สังคม โดยทางบริษัทเมดิเซเลสได้ให้การสนับสนุนด้วยการบริจาคยา อุปกรณ์ สนับสนุนโครงการก้าวแรกอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งกองทุนขึ้น เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจของโรคสมองพิการต่อทุกสังคมทุกช่องทาง และช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองพิการที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงยาได้ และมีปัญหาไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการและอาการแสดงสำหรับโรคสมองพิการจะมีหลายลักษณะอาการประกอบด้วย กล้ามเนื้อหดเกร็ง ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของเนื้อ อาจเป็นเพราะแขนหรือขา หรือเป็นทั้งแขน ขา กลุ่มนี้พบมากที่สุด เคลื่อนไหวผิดปรกติ ลักษณะบิดเกร็ง แขน มือ ลำตัว ใบหน้าอยู่ไม่นิ่ง โดยเป็นที่แขนมากกว่าขา เห็นอาการได้ชัดเจนเมื่อเคลื่อนไหว ผู้ป่วยจะเดินเซ ล้มง่าย กล้ามเนื้อมีความตึงตัวน้อย การทรงตัวไม่ดี รวมกันหลายลักษณะ ได้แก่ เดินเซ ร่วมกับกล้ามเนื้อหดเกร็ง หรือมีการเคลื่อนไหวของแขนขาผิดปรกติ ร่วมกับกล้ามเนื้อหดเกร็ง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เด็กสมองพิการถ้าเป็นตั้งแต่แรกเกิดจะสังเกตได้จากการมีพัฒนาการกล้ามเนื้อไม่เหมือนเด็กปรกติ เช่น คอไม่แข็ง นั่งหรือยืนได้ช้ากว่าปรกติ เป็นต้น ถ้ามีสมองพิการภายหลังคลอดอาจจะมีพัฒนาการที่ถดถอยจากเดิม เช่น เคยยืน วิ่งเล่น พูดคุยได้ก็ไม่สามารถทำได้ ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับสัมผัส เจ็บปวด ร้อน เย็น ยังสามารถทำงานได้ตามปรกติ แต่อาจมีความผิดปรกติอื่นร่วมด้วย เช่น อาการชัก พูดไม่ได้ ตามองไม่เห็น เชาว์ปัญญาต่ำ เป็นต้นนายสุรวุฒิกล่าวต่อว่า ปัจจุบันนี้ ได้มีโรคสมองพิการ ที่เป็นปัญหาในการรักษา โรคนี้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและได้รับความทุกข์ทรมาน โรคนี้มักจะเกิดในครอบครัวที่มีรายได้น้อยขาดการดูแลตนเองก่อนคลอดและยังขาดความรู้ความเข้าใจ ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง โอกาสที่จะเข้าถึงยามีน้อยมาก ทั้งนี้ รายได้ของกองทุนจากการสนับสนุนของทางบริษัทเมดิเซเลส ,เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค และรายได้เกิดจากการจัดกิจกรรม

"ดังนั้น แนวทางการป้องกันลูกไม่ให้สมองพิการ คือ การดูแลสุขภาพของคุณแม่และลูก ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด โดยการฝากครรภ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรวจตามนัดทุกครั้ง ส่วนในระยะหลังคลอด คุณพ่อคุณแม่ควรดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการทำงานของสมอง การฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพร่างกายของลูกให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการติดเชื้อในสมอง"นายสุรวุฒิกล่าวเมดิเซเลส เมดิท็อกซ์ อิงค์ โรคสมองพิการ