"ผบ.ทบ."ยอมรับตั้งกรรมการศึกษา ย้ายหน่วยทหารออกนอกกทม.

7 September 2018


“ผบ.ทบ.”ยอมรับตั้งกรรมการศึกษาเรื่องปรับโครงสร้างกองทัพ ย้ายหน่วยทหารออกนอกกทม. ลดความแออัด ชี้บางหน่วยอาจทำเป็นปอดของกรุงเทพ -สวนสาธารณะพล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงกระแสข่าวย้ายหน่วยทหารออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า ที่ผ่านมาได้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทัพบกเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบกเป็นประธาน มีคณะทำงานดำเนินการ  3 เรื่อง คือ 1. การจัดทำโครงสร้างของกองทัพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต หน่วยใดที่มีความจำเป็นน้อยลง จะยุบหน่วยหรือปรับเปลี่ยน และหน่วยใดจำเป็นต้องเพิ่มเติม หรือมียุทโธปกรณ์สมัยใหม่เข้ามาก็พิจารณาดำเนินการ

ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ปัจจุบันมีเครื่องบินไร้คนขับหรือยูเอวี รวมถึงภารกิจที่เกี่ยวข้องกับโดรน แต่ไม่มีหน่วยรับผิดชอบ ก็ต้องไปพิจารณาการปรับโครงสร้างหน่วยเพื่อรับผิดชอบระยะยาว  2. เรื่องกำลังพลของกองทัพบก โดยให้พิจารณาว่าสถานภาพของกำลังพลในปัจจุบันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสอดรับกันหรือไม่ ทำอย่างไรถึงจะลดกำลังพลได้ เพราะขณะนี้ต้องใช้งบประมาณด้านกำลังพลเกือบร้อยละ 50 ของงบประมาณ 3. เรื่องการจัดระเบียบที่ตั้งหน่วยทหารให้สอดคล้องกับภารกิจไว้ในกลุ่มเดียวกัน  และจะย้ายหน่วยบางหน่วยไปภายนอกเพื่อลดความคับคั่งในพื้นที่ ซึ่งการทำงานที่ผ่านมามีหน่วยที่มีรถยานเกราะ รถถังประจำการอยู่ เมื่อจะฝึกต้องขนย้ายออกไปข้างนอกในพื้นที่ต่างจังหวัด เช่น สระบุรี ซึ่งไม่สะดวก“ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้น ถือเป็นแผนระยะยาว ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่จะได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการหรือไม่ รวมทั้งงบประมาณที่จะใช้ ซึ่งเราแบ่งการดำเนินการออกเป็นเฟสทั้ง 3 เรื่อง ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพบกยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไร เพราะเป็นที่ดินของกองทัพบกอยู่แล้ว ต้องดูความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ บางพื้นที่อาจจะสร้างที่พัก ปัจจุบันกำลังพลที่มีที่พักอยู่ในกรุงเทพฯ จะมีปัญหา หรือบางที่อาจจะใช้เป็นพื้นที่ที่อยู่กันอย่างแออัด เช่นที่กองบัญชาการกองทัพบกค่อนข้างแน่น อาจจะมีบางหน่วยไปอยู่ข้างนอก หรือหน่วยตรงพื้นที่ใดที่ไม่มีความจำเป็น อาจทำเป็นปอดของกรุงเทพฯ เป็นสวนสาธารณะ คณะกรรมการฯ จะไปหารือกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม” พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวส่วนจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวของกำลังพลที่ต้องย้ายไปพื้นที่ใหม่หรือไม่ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า เราเป็นข้าราชการ ถ้ากองทัพหรือหน่วยราชการต้องย้ายที่ตั้งหน่วยต้องเป็นไปตามสภาพ แต่ผู้บังคับหน่วยหรือผู้รับผิดชอบจะดูตามเหตุในการบรรเทาความเดือดร้อน จะมีห้วงเวลา มีขั้นตอนของแต่ละเรื่อง ส่วนตัวรับราชการอยู่ลพบุรี  24 ปี ย้ายบ้าน 15 ครั้ง เป็นการย้ายตามตำแหน่ง ซึ่งจะมีบ้านประจำตำแหน่งอยู่แล้ว แต่เมื่อย้ายภูมิลำเนาจะมีกระบวนการเข้ามาดูแล ทั้งการพิจารณาที่ตัวบุคคลว่าควรย้ายไปหรือไม่ เช่น อายุที่มากขึ้น ซึ่งอาจจะให้ย้ายไปอยู่หน่วยฝึกศึกษา ครอบครัวสามารถอยู่ในกรุงเทพฯ ต่อไปได้  ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการออกมารองรับ การที่กองทัพบกของบประมาณสร้างแฟลตที่พักใกล้กองบัญชาการทกองทัพบก เพื่อไม่ให้กำลังพลต้องเดือดร้อนเรื่องการเดินทาง

“เมื่อเราเป็นข้าราชการจะอยู่ติดพื้นที่ไม่ได้ จะคิดว่าจะลงหลักปักฐาน ครอบครัวจะต้องอยู่ตรงนี้คงไม่ได้ เมื่อหน่วยต้องย้าย เราก็ต้องย้าย เราเป็นข้าราชการทหาร ซ้ายก็คือซ้าย ขวาก็คือขวา ปีนี้ต้องไปรับราชการสนาม หน้าที่คุณก็ต้องไป มันไม่มีเหตุผลต้องปฏิเสธ แต่ถ้าเกิดความเดือดร้อน ผู้บังคับบัญชาจะดูตามความเหมาะสม อาจขยายเวลาในการไป ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายบุคคล แต่ในภาพรวมต้องเป็นไปตามนั้น มันมีกระบวนการอยู่ อย่าไปบอกว่าย้ายหน่วยแล้วจะเดือดร้อน จิตสำนึกคือเราต้องนึกว่าเราเป็นข้าราชการ ผู้บังคับบัญชามีความเมตตาอยู่แล้วว่าจะช่วยเหลืออย่างไร อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแผน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ถ้าหน่วยได้รับอนุมัติฯ จะมีกรอบเวลาดำเนินการ ทุกคนมีโอกาสได้เตรียมตัว อย่าไปวิตกกังวล ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบ มีมาตรการดูแล” พล.อ.เฉลิมชัย กล่าว.พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท