เตือน! เขียนเครื่องหมายประจำเรือให้ถูกต้อง  โดนจับโทษปรับตั้งแต่ 2 หมื่น-4 ล้านบาท

7 September 2018


สมาคมประมงฯเตือนชาวประมง 22 จังหวัดเขียนเครื่องหมายประจำเรือให้ถูกต้องทั้งเรือที่ไม่ได้ออกไปทำการประมง หรือจอดขึ้นคาน ชี้ถูกจับปรับหนัก ตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 4 ล้านบาท ตามขนาดเรือ ดีเดย์ตรวจเข้ม 13 ก.ย.นี้เป็นต้นไป

 นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าทางหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นกรมประมง กรมเจ้าท่า และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจเรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ ที่จอดไม่ได้ออกไปทำการประมงหรือจอดขึ้นคานจะต้องเขียนเครื่องหมายประจำเรือ(marking)ให้ถูกต้องตรงตามใบอนุญาตประมงพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตซึ่งจะมีการตรวจตั้งแต่วันที่ 13 กันยายนที่จะถึงนี้เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้สมาชิกชาวประมงรับทราบโดยถ้วนหน้ากัน

หากเรือลำใดยังไม่แก้ไขก็รีบเขียนให้เรียบร้อยเพราะเมื่อตรวจพบจะโดนจับดำเนินคดีตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  มาตรา 81(4) และบทลงโทษตามมาตรา 151 จะมีโทษปรับตั้งแต่ขนาดเรือ 10-19.99 ตันกรอส ปรับ2 หมื่นบาท ขนาดของเรือ 20-59.99 ตันกรอส ปรับ 2 แสนบาท ขนาดของเรือ 60-149.99 ตันกรอส ปรับ 1 ล้านบาท และขนาดของเรือ 150 ตันกรอส ขึ้นไปปรับ 4 ล้านบาทสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า มงคล สุขเจริญคณา กรมประมง เรือประมงพาณิชย์ ทหารเรือ