ปลัด ก.ดิจิทัลฯ ร่วมยินดี ในโอกาสครบรอบ 9 ปี บก.ปอท.

7 September 2018


ปลัดก.ดิจิทัลฯ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 9 ปี บก.ปอท.


นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสถาปนา กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ครบรอบปีที่ 9” เพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้ง บก.ปอท. ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กันยายน ของทุกปี และเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความรัก ความสามัคคี แก่ข้าราชการตำรวจในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1  บก.ปอท. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บก.ปอท.