ไม่มีวัคซีนรักษา ไทยตื่น! ป้องอุตสาหกรรมหมื่นล้าน รับมืออหิวาต์แอฟริกาในสุกร

7 September 2018


ผวาทั้งเอเชีย รับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  กรมปศุสัตว์ผงาดป้องอุตสาหกรรมหมื่นล้าน เข้าไทย  ตั้งคณะกรรมการสกัดกั้น  “สรวิศ”   แจงไม่ระบาดสู่คน  แต่ไม่มีวัคซีนรักษา  ด้านสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เตือนภัยเกษตรกรผ่านงานสัมมนา “มหันตภัยวงการสุกรไทย ทำอย่างไรจะรอดพ้น"  รู้คำตอบวันที่ 18 ก.ย.นี้น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  ว่าได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย  ลงนามวันที่ 3 กันยายน 2561 เนื่องจากมีรายงานว่าเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีนและพบการเกิดโรคเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่แสดงให้เห็นว่าโรคมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยโรคดังกล่าวเป็นโรคที่มีความรุนแรงในสุกรและไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะพบการระบาดของโรคนี้ เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในภูมิภาครวมถึงโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนกับคน นักท่องเที่ยว และอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเพื่อการบริโภค ถึงแม้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานการเกิดโรค แต่จำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุในกรณีที่อาจจะพบการระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ขึ้นมา“ในวันที่ 18 กันยายน 2561 กรมปศุสัตว์ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จัดงานสัมมนา "African Swine Fever มหันตภัยวงการสุกรไทย ทำอย่างไรจะรอดพ้น" โดย วิทยากรจากประเทศจีน ยุโรป ที่มีประสบการณ์ตรงของการระบาด รวมทั้งจากกรมปศุสัตว์และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากเมืองไทยกับฟาร์มสุกรที่ประเทศจีน  มาถ่ายทอดประสบการณ์และแนะนำแนวทางการป้องกันเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดของประเทศไทย” 

 


กรมปศุสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ อธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต โรคอหิวาต์แอฟริกา