'บิ๊กตู่' ชู "ไอเลิฟยู" ขอชาวละโว้สัญญากับรัฐบาล "จะไม่ทำให้บ้านเมืองถอยหลัง"

7 September 2018


นายกฯ เยี่ยมชมโบราณสถานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขอคำมั่นสัญญากับชาวลพบุรี ว่า จะไม่ทำให้บ้านเมืองถอยหลังไปอีกประยุทธ์-ลพบุรี-1


วันที่ 7 ก.ย. 2561 เวลา 08.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ประกอบด้วย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี , พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโบราณสถานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้น ณ เมืองลพบุรี เมื่อประมาณ 2208-2209 ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ไกลจากแม่น้ำใหญ่ มีป่า ภูเขา สัตว์ป่าชุกชุม ทำให้ต้องอัธยาศัยและรู้สึกปลอดภัยเมื่อประทับอยู่ที่เมืองลพบุรี

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวพบปะกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับว่า รู้สึกอบอุ่นใจที่ได้กลับมาบ้านเดิมสมัยเด็ก ๆ และมาในพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง จ.ลพบุรี เป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรม เป็นดินแดนแห่งความสงบ และเป็นดินแดนแห่งความปลอดภัย พร้อมกล่าวย้ำว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ไม่ใช่เพราะประเด็นการเมืองหรือมาหาเสียง แต่มาเพื่อพบปะติดตามดูปัญหาของประชาชน และเพื่อต้องการให้ประชาชนเห็นเจตนารมณ์ของรัฐบาล

ทั้งนี้ รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่ดูแลจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรือ ดูแลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงจำเป็นต้องให้เกิดความเชื่อมโยงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการเข้าถึงการบริการภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมแหล่งเงินทุน การเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะเรื่องสาธารณสุขจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ รัฐบาลจะพิจารณาและคำนึงถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ใช่สนับสนุนงบประมาณทุกอย่างตามที่มีการเสนอขอรับสนับสนุนประยุทธ์-ลพบุรี-2


นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า อยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมาย วาดภาพจำใหม่ พร้อมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการเกษตรต้องยึดหลักการตลาดนำการผลิต เข้าใจกลไกตลาด รวมทั้งหาอาชีพเสริมรองรับเมื่อเกิดอุทกภัย พร้อมกับให้รวมกลุ่มกันส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง สร้างสตอรี่ สร้างแรงจูงใจ นำมาเป็นจุดขาย รวมถึงส่งเสริมที่พักอาศัยในชุมชนแบบโฮมสเตย์ รองรับนักท่องเที่ยวแบบแบ็กแพ็ก และให้นำการเกษตรเข้ามารวมอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวด้วย รวมถึงช่วยกันรักษาความสะอาดและเป็นเจ้าบ้านที่ดี

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความเกลียดชัง ขอให้ประชาชนอย่าสนใจมากนัก จะต้องมีแนวคิดที่ถูกต้อง มีเหตุและผล สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น และต้องการให้ทุกคนระลึกอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นคนจังหวัดไหน อยู่ภาคใดก็ตาม เมื่อเกิดปัญหาและเกิดอุทกภัยขึ้นในประเทศไทย ขอให้ทุกคนส่งใจให้ความช่วยเหลือ เพราะทุกคน คือ คนไทย อยู่บนแผ่นดินไทย ซึ่งเป็นแผ่นดินของทุกคนตู่ลพบุรี


ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีทำสัญลักษณ์มือ "ไอเลิฟยู" พร้อมกล่าวขอคำมั่นสัญญากับประชาชน ว่า สัญญากับรัฐบาลได้ไหมว่าจะไม่ทำให้บ้านเมืองถอยหลัง จะเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศ คนที่พร้อมจะทำเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก ประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตย จะต้องเดินหน้าสู่ประชาธิปไตย แต่ขอให้เป็นประชาธิปไตยที่ลดความขัดแย้ง เดินหน้าประเทศต่อไปให้ได้

เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมต่าง ๆ ของตัวแทนชุมชนใน จ.ลพบุรี เช่น กิจกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวนวัตวิถี การแสดงสินค้าโอท็อปและนวัตกรรม การบริหารจัดการน้ำ กสิกรรมไร้สารพิษ และชมผลการดำเนินการของตำรวจภูธร จ.ลพบุรี ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและสัญญาไม่เป็นธรรม ตามนโยบายรัฐบาล เป็นต้น จากนั้นนายกรัฐมนตรีออกเดินทางต่อไปยังเทศบาลตำบลเขาพระงาม เพื่อไปตรวจเยี่ยมโครงการบ้านสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
"วันเดย์ทริป"ศุกร์7ก.ย.นี้"บิ๊กตู่"เยี่ยมลพบุรี
'บิ๊กตู่' เดินไปปั่นจักรยานที่บ้านพิษณุโลก ยัน! ยังไม่ปรับ ครม.

 


เพิ่มเพื่อน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฐานเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี โบราณสถาน บิ๊กตู่ ลพบุรี Thansettakij ชาวละโว้