"ทรู" ดิ้นสู้สุดฤทธิ์! ประกาศไม่รับ คำสั่งอนุญาโตฯ

6 September 2018


"ทรู" จ่อยื่นคำร้องต่อศาล คัดค้านคำสั่งอนุญาโตตุลาการ กรณีข้อพิพาททีโอที อยู่ระหว่างศึกษาคำชี้ขาดร่วมกับฝ่ายกฎหมาย-ยันไม่กระทบสภาพคล่อง


บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) กับบมจ.ทีโอที โดยล่าสุดคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทชำระค่าผิดสัญญาให้แก่ทีโอที เป็นเงินต้นรวมกว่า 76,000 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ขณะที่บริษัทเตรียมดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

ตามที่เมื่อวันที่ 28 ต.ค.48 บมจ.ทีโอที ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ระบุว่าบริษัทละเมิดข้อตกลงในสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ โดยให้บริการหรือยินยอมให้ผู้อื่นนำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั้น

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.61 บริษัทได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งได้มีคำชี้ขาดให้บริษัทชำระเงินค่าผิดสัญญาให้แก่ทีโอที 1) ตั้งแต่เดือนก.ย.44 ถึงส.ค.58 เป็นจำนวน 59,120.65 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยจำนวน 16,978.65 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.6875 ต่อปี จากต้นเงิน 59,120.65 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนก.ย.58 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และ 2) ให้ชำระเงินตั้งแต่เดือนต.ค.58 ถึงธ.ค.60 จำนวน 17,076.92 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยจำนวน 1,298.05 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.6875 ต่อปี จากต้นเงิน 17,076.92 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนม.ค.61 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น
สำหรับผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการในการจ่ายภาระผูกพันทางการเงินต่าง ๆ นั้น เนื่องจากบริษัทมิได้เห็นพ้องกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป บริษัทจึงคาดว่าผลคำชี้ขาดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดหรือสถานะทางการเงินของบริษัทหรือความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

ส่วนผลกระทบเกี่ยวกับการตั้งสำรองในงบการเงินนั้น บริษัทคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการตั้งสำรองในงบการเงิน
นอกจากนี้บริษัทยังไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อกรณีการเรียกให้บริษัท ทรู มูฟ จำกัด (ทรูมูฟ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ต้องนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่วันที่เข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 จำนวน 3,381.95 ล้านบาท โดยทรูมูฟ อยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งมติอย่างเป็นทางการจาก กสทช. จึงจะสามารถพิจารณารายละเอียดเพื่อประกอบการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่สามารถกระทำได้ต่อไป

อย่างไรก็ตามคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด และบริษัทได้พิจารณาแล้ว ไม่เห็นพ้องกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ประกอบกับคำชี้ขาดดังกล่าวถูกชี้ขาดโดยคะแนนเสียงข้างมาก โดยคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างน้อยไม่เห็นด้วย ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว และบริษัทจะยื่นคำร้องต่อศาลที่มีอำนาจภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย (ปกติคือ 90 วัน) ในขณะนี้ บริษัทกำลังศึกษาคำชี้ขาดร่วมกับฝ่ายกฎหมาย และยังรอความเห็นจากอนุญาโตตุลาการฝ่ายข้างน้อยซึ่งยังไม่ได้รับจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ หลังจากที่ศาลชี้ขาดแล้วก็อาจมีการอุทธรณ์กันต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม....

- "กสทช." ไล่บี้ "ทรู" เยียวยาผู้ใช้บริการ 3 พันล้าน
- ทรูแจงตลาดหลักทรัพย์ไม่เห็นด้วยกสทช.ให้ส่งรายได้ช่วงเยียวยากว่า3.3พันล้าน


ทรู ทีโอที อนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาททรูกับทีโอที