'กรุงไทย' ลดดอกเบี้ย! ช่วยลูกค้า SME น้ำท่วม

6 September 2018


ธนาคารกรุงไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า SME ที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ โดยลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1% ต่อปี สำหรับวงเงินสินเชื่อเดิม และให้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม เพื่อฟื้นฟูกิจการ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี
นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ได้สร้างความเสียหายต่อชุมชนที่อยู่อาศัยและการดำเนินการธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ธนาคารเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนในครั้งนี้ จึงออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ปัจจุบันเป็นลูกค้าสินเชื่อ SME ของธนาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัย และอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อรองรับและให้ความช่วยเหลือ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระ เพิ่มสภาพคล่องของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ประสบภัย ทั้งในส่วนของวงเงินสินเชื่อเดิม และวงเงินสินเชื่อใหม่

ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือ โดยลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1% ของแต่ละวงเงิน สำหรับวงเงินสินเชื่อเดิม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนวงเงินสินเชื่อส่วนเพิ่ม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถฟื้นตัวและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง ในวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ทั้งนี้ ต้องยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 28 ก.พ. 2562

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ กล่าวต่อไปว่า ธนาคารขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียวตามนโยบายของภาครัฐ โดยธนาคารเตรียมสินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก ที่ 5% ต่อปี ไว้ให้แก่นิติบุคคลที่จัดทำบัญชี ชุดเดียว สำหรับลูกค้าที่ไม่มีหลักประกัน สามารถใช้ บสย ร่วมด้วยได้ โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ สำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ 78 แห่ง


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ดันร้านธงฟ้าเทียบชั้นร้านสะดวกซื้อ ดังกรุงไทยปล่อยกู้ 1 ล้านต่อราย
กรุงไทยผนึกกำลัง Plug and Playเร่งปั้นเทคสตาร์ทอัพ

เพิ่มเพื่อน


Sme สินเชื่อ ฐานเศรษฐกิจ น้ำท่วม ดอกเบี้ย อุทกภัย กรุงไทย Thansettakij