LINE ผนึกไทยพาณิชย์ เสริมความรู้ ช่องทาง [email protected] แก่ทีมงาน SCB SME

6 September 2018


นางสาวสกุลรัตน์ ตันยงศิริ หัวหน้าธุรกิจ [email protected] LINE ประเทศไทย เปิดเผยว่า LINE ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นพันธมิตรสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในยุคดิจิทัล ผ่านการเสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ช่องทาง [email protected] ให้กับเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย ประจำ SCB Business Center ทุกสาขาในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการให้คำแนะนำและส่งมอบบริการดังกล่าวแก่ลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคาร ซึ่ง [email protected] เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ใช้เป็นช่องทางในการทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ และติดต่อกับลูกค้าทางตรงที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน


ทั้งนี้ทาง LINE ประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ให้ความรู้และรับรองให้เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย เป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้และพัฒนาช่องทางการขาย พร้อมการให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ของ [email protected] สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้บริการของธนาคารครอบคลุมมิติต่าง ๆ อย่างครบถ้วนตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ทั้งการให้ความรู้ การมอบคำปรึกษา การเสนอสิทธิพิเศษพร้อมโปรโมชั่นต่าง ๆ จากคู่ค้า ตลอดจนการสนับสนุนทางด้านการเงิน ตอกย้ำเป้าหมายการเป็นทุกอย่างเพื่อลูกค้าเอสเอ็มอี


Line ไทยพาณิชย์ SCB SME