ไทยผนึกลาวดันการค้าทะลุ 1.1หมื่นล้านเหรียญ

6 September 2018


ไทย-ลาว จับมือดันการค้าทะลุ 11,000 ล้านเหรียญฯ ในปี 64 เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ กระชับสัมพันธ์การค้าการลงทุน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ได้นำคณะผู้แทนไทยจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม แผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ประสบความสำเร็จด้วยดี จับมือกระชับความเป็น หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ มุ่งเดินหน้าขยายการค้าให้บรรลุเป้าหมายการค้าที่ 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564 จาก 6,170 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าดังกล่าว สองฝ่ายให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งของไทย-สปป.ลาว และภายในภูมิภาค ล่าสุดทั้ง สองฝ่ายพร้อมให้ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ระหว่างมุกดาหาร-สะหวันนะเขต เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area หรือ CCA) ที่จะอำนวยความสะดวกการนำเข้า ส่งออกระหว่างไทย-สปป.ลาว อย่างมาก สามารถตรวจเอกสารพิธีการนำเข้า-ส่งออกที่เกี่ยวกับ 2 ประเทศในจุดเดียว

ไทยยังแจ้งลาวว่าพร้อมสนับสนุน สปป.ลาว ในการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window หรือ ASW) ให้แล้วเสร็จในช่วงการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ที่ปัจจุบันต้องส่งไปตรวจที่เวียงจันทน์

นอกจากนี้ ไทยยังพร้อมช่วยเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ในเรื่องต่างๆของ สปป.ลาว โดยเฉพาะ SME ผ่านโครงการ CLMVT และโครงการ YEN-D เป็นต้น พร้อมกันนี้ ทั้งสอง ฝ่ายยังได้หารือถึงการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกันและกัน โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ การมีเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันในบริเวณชายแดนที่อยู่ติดกัน การใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งทางรางที่มีอยู่ให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางรถไฟระหว่างไทย-สปป.ลาว และการดำเนินการตามความตกลงด้านการขนส่ง ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการขนส่งภายในภูมิภาค ซึ่งไทยได้ขอให้ สปป.ลาว ปรับการเก็บค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้าผ่านแดนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกด่าน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนต้นทุนค่าขนส่งได้
ทั้งสองฝ่ายยังจับมือกันสร้างกลไกความร่วมมือ ในการระงับข้อพิพาททางการค้าของภาคธุรกิจ การส่งเสริมความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา และดูแลไม่ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เพื่อส่งเสริมการค้าและลงทุนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นและขยายตัวมากขึ้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังได้จัดกิจกรรมจับคู่ ธุรกิจคู่ขนานไปกับ การประชุม JTC เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศ โดยมี ผู้ประกอบการ SMEs จากทั้ง 2 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 80 คน โดยสินค้าไทยที่ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ สปป.ลาว ได้แก่ สินค้า วัสดุก่อสร้าง รวมทั้ง ธุรกิจแฟรนไชส์กระทรวงพาณิชย์ ลาว กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม