ก.ล.ต. ยัน! ไม่มีอำนาจตรวจสอบบริษัทลูก IFEC

6 September 2018


ก.ล.ต. ยัน! ไม่มีอำนาจแทรกแซง IFEC ย้ำ! เป็นสิทธิผู้ถือหุ้น หากไม่เห็นด้วยกับแผนฟื้นฟูก็ต้องคัดค้าน ส่วนผู้บริหารยังนั่งบริษัทลูกได้ หลังโดนสั่งปลด ชี้! หน้าที่ของกรรมการชุดใหม่ที่ต้องดำเนินการต่อ


SEC_rapee


นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ทาง ก.ล.ต. ไม่มีอำนาจไปแทรกแซงทั้งการแต่งตังกรรมการ หรือ คัดค้านแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) หลังมีผู้ถือหุ้นมาร้องเรียนกับทาง ก.ล.ต. ทั้งนี้ เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ต้องดำเนินการ ซึ่งหากไม่เห็นด้วยกับการยื่นเรื่องขอฟื้นฟู ผู้ถือหุ้นก็ต้องไปคัดค้าน ขณะที่ ผู้ถือหุ้นที่อยากจัดประชุมเพื่อเลือกกรรมการ ก็ต้องจัดประชุมต่อไป

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้มีการสั่งปลดผู้บริหารของ IFEC แต่ยังสามารถนั่งอยู่ในบริษัทลูกของ IFEC ได้นั้น เนื่องจากอำนาจของ ก.ล.ต. ภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กำกับได้แค่เพียงบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ซึ่งไม่สามารถลงไปกำกับถึงบริษัทลูกได้ โดยต้องให้กรรมการชุดใหม่ดำเนินการต่อไป เพราะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทลูกด้วย ทั้งนี้ หากยังมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอีกครั้ง และความผิดนั้นเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย เช่น การยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการได้

"ก.ล.ต. ไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบการกระทำความผิดในบริษัทลูกได้ หากจะทำได้ต้องมีการแก้ พ.ร.บ. ก่อน แต่ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร และผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งในกรณีนี้ไม่ต้องแก้กฎหมายเพิ่ม เพราะผู้ถือหุ้นใน บจ. มีอำนาจในการปลดกรรมการที่อยู่ในบริษัทลูกอยู่แล้ว โดย IFEC จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแม่ขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงจะไปดำเนินการในบริษัทลูกได้ต่อไป" นายรพี กล่าว


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
IFEC ตั้ง “พล.ต.บุญเลิศ” รักษาการซีอีโอ/ปลด “ศุภกร”
ก.ล.ต.ส่งอัยการเชือด”ศุภนันท์”พ้นIFECสั่งห้ามเป็นกก./ผู้บริหารบจ. 2ปี
ฐานเศรษฐกิจ ก.ล.ต. นายรพี สุจริตกุล ผู้ถือหุ้น IFEC ไอเฟค Thansettakij หุ้น IFEC