นักธุรกิจยุโรปเล็งปักหมุดสำนักงานใหญ่ในไทย

6 September 2018


 

วันนี้ (6 ก.ย. 2561) เมื่อเวลา 10.00 น. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ต้อนรับกลุ่มพันธมิตรนักธุรกิจยุโรป-อาเซียน(Europe – ASEAN Business Alliance - EABA) นำโดย นาย Geoff Donald (เจฟฟ์ โดนัลด์) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร EABA ที่ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยรองนายกฯสมคิดยินดีที่ได้พบคณะนักธุรกิจ EABA และชี้แจงว่า รัฐบาลไทยมีแนวทางเศรษฐกิจแบบเสรี ให้ความสำคัญแก่นักลงทุนต่างชาติ ด้วยนโยบายที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ มีแนวทางในการพัฒนาและอำนวยความสะดวกต่อการค้าการลงทุน จึงเชิญชวนกลุ่มนักธุรกิจฯ มาร่วมลงทุนในประเทศไทยนายเจฟฟ์กล่าวว่า กลุ่มนักธุรกิจฯ มีความสนใจการร่วมลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และสนใจการเปิดสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย ชื่นชมรัฐบาลไทยที่บริหารประเทศทำให้มีตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เป็นประเทศที่น่าสนใจในการเพิ่มการลงทุน
รองนายกรัฐมนตรีได้ชี้ข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ โดยการลงทุนในไทยจะเข้าถึงตลาด CLMVT ที่มีประชากรกว่า 200 ล้านคน และการเชื่อมต่อกันผ่านกลุ่มประเทศ CLMVT ได้พัฒนาไปจนถึงการประกาศ Master plan ร่วมกัน ทั้งนี้ นักลงทุนจะได้ประโยชน์จากโครงการ Thailand+1 โดยรัฐบาลมีมาตรการหลายด้านเพื่อกระตุ้นและเพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นขอบข่ายที่นักลงทุนยุโรปมีความเชี่ยวชาญ
ตลอดจนได้กล่าวถึงโครงการ EEC โดยรัฐบาลไทยจะพัฒนาให้ EEC เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีที่สุด และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะนี้มีนักลงทุนจำนวนมากสนใจลงทุนในโครงการ EEC ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC นี้ หากบริษัทใดมีความต้องการจะลงทุนใน EEC ขอให้แจ้งประสานงานผ่าน BOI ซึ่งพร้อมจะดูแลให้ความสะดวกอยู่แล้ว
ในตอนท้าย รองนายกรัฐมนตรีได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบริษัทต่างๆที่มาพบ และพร้อมจะประสานเพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อีอีซี กลุ่มพันธมิตรนักธุรกิจยุโรป-อาเซียน Europe – ASEAN Business Alliance - EABA นาย Geoff Donald เจฟฟ์ โดนัลด์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร EABA