"ประมนต์" ชี้จุดอ่อนสู้โกง นโยบายรัฐสู่การปฎิบัติไม่เข้มข้น

6 September 2018


ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ระบุ ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลในการต่อต้านคอร์รัปชัน ชี้ยังมีจุดอ่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติยังไม่เข้มข้นต้าน-2


นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน กล่าวว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันได้ส่งเสริมให้ประชาชน ภาคเอกชน ร่วมมือกับภาครัฐในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับข้อเสนอขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันด้วยดี แต่ก็มีอุปสรรคในกระบวนการขับเคลื่อนที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติยังไม่เข้มข้นเท่าที่ควร ระบบราชการยังมีจุดอ่อน คือ ไม่สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริงต้าน-3


นายประมนต์ กล่าวถึงกรณีที่คณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมรวม 6 คน ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ส่งเข้าไปร่วมสังเกตการณ์การจัดซื้อจัดจ้างโครงการดาวเทียม THEOS-2 มูลค่า 7 พันล้านบาท ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ว่า ขณะนี้มีความเห็นที่แตกต่างระหว่างคณะผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อดูข้อขัดแย้งและการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง คาดว่าจะสามารถสรุปได้ภายใน 1 เดือน ส่วนกรณีที่คณะผู้สังเกตการณ์ลาออก ไม่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งใหม่ เพราะกระบวนการจัดซื้อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ประมนต์ สุธีวงศ์