บิ๊ก อ.ส.ค.แจงข้อกล่าวหารับรองผู้มีอิทธิพล

5 September 2018


 

มิลค์บอร์ด มึนหนังสือ อ.ส.ค.แจงข้อกล่าวหารับรองผู้มีอิทธิพล วอนสังคมตัดสิน ขณะที่แบ่งเค้กจัดสรรโควตานมโรงเรียนเทอม 2/2561 เคว้ง เลื่อนประชุม!  อนุนมโรงเรียน พรุ่งนี้ไม่มีกำหนด  วงในเผยโผยังมีโอกาสพลิกวิ่งเต้นขอสิทธิ์จำหน่ายเพิ่ม

แหล่งข่าวคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในวันพรุ่งนี้  (วันที่ 6 ก.ย.61) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)ในฐานะเลขานุการมิลค์บอร์ด ได้มีการแจ้ง ขอเลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ครั้งที่ 9/2561 ที่มีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ออกไปโดยยังไม่มีกำหนด  ส่วนเรื่องที่นายวิศิษฏ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ในหนังสือที่ กษ 1917/3307 เรื่อง ขอความเป็นธรรมและชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาเป็นผู้มีอิทธิพล ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดังกล่าว ทาง นายวิศิษฎ์  ได้ทำหนังสือชี้แจง

โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การลงนามนั้นไม่ได้รับมอบหมายและไม่ได้ผ่านการอนุมัติการพิจารณาของผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ในการลงนามหนังสือดังกล่าวเป็นการเฉพาะเรื่อง 2.การลงนามนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามคำสั่ง อ.ส.ค.ที่ 114/ 2561 เรื่องมอบอำนาจทำการแทนผู้อำนวยการในการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนและการที่ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้มอบหมายให้กำกับดูแลของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (สคน.)


นมโรงเรียน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม วิศิษฏ์ แสงคล้อย โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน