กกต.เปิดไทม์ไลน์เฟ้นส.ว. ชง200รายชื่อถึงคสช.22ม.ค.นี้

5 September 2018


กกต.เปิดไทม์ไลน์คัดเลือกส.ว. รับสมัคร 10-14 ธ.ค. เริ่มเลือกระดับอำเภอ 30 ธ.ค. ระดับประเทศ 16 ม.ค. ชง 200 รายชื่อถึง คสช. 22 ม.ค.

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกกต.เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. ที่มีประมาณ 160 ข้อเสร็จสิ้นในรอบแรกแล้ว และมีความเห็นให้มีการปรับแก้เกี่ยวกับการปฏิบัติในบางเรื่อง ซึ่งทางสำนักงานก็จะมีการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในการประชุม กกต. ครั้งต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้กกต.ได้เร่งพิจารณาร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.เพื่อให้ทันกับพ.ร.บ.การเลือกตั้งส.ส. และพ.ร.บ.การได้มาซึ่งส.ว. ที่กำลังจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเฉพาะพ.ร.บ.การได้มาซึ่งส.ว. เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะมีผลบังคับใช้ทันที กระบวนการสรรหาส.ว.ก็ต้องเริ่มดำเนินการในทันทีผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลือกส.ว. ที่สำนักงานกกต.ได้ประชุมสัมมนาผู้บริหารไปล่าสุด ประมาณการไว้ว่าหากพ.ร.บ.การได้มาซึ่งส.ว. มีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 ก.ย.  กกต.ก็จะพิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบกกต.ว่าด้วยการได้ซึ่งส.ว. จากนั้น 12 ต.ค. จะประกาศกำหนดวันลงทะเบียนองค์กรเพื่อเป็นองค์กรที่จะมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครส.ว. และแจ้งให้สำนักงานกกต.จังหวัดทราบ วันที่ 22-31 ต.ค. สำนักงานกกต.จังหวัด รับลงทะเบียนองค์กร วันที่ 16 พ.ย. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและนายกรัฐมนตรี นำพ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกส.ว. ทูลเกล้าฯ วันที่ 20 พ.ย. ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นส.ว.แยกเป็นรายกลุ่ม

นอกจากนี้คาดว่า วันที่ 30 พ.ย. คาดว่าพ.ร.ฎ ให้มีการเลือกส.ว.มีผลใช้บังคับ วันที่ 5 ธ.ค. กกต.ประกาศเกี่ยวกับวันเลือก วันรับสมัคร และสถานที่เลือก ซึ่งระดับอำเภอภายใน 20 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร ระดับจังหวัดภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกในระดับอำเภอ และระดับประเทศภายใน 10 วันนับแต่วันเลือกในระดับจังหวัด เปิดรับสมัครส.ว.วันที่ 10-14 ธ.ค. ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่มีพ.ร.ฎ.

และวันที่ 30 ธ.ค. จะเป็นวันเลือกส.ว.ในระดับอำเภอ วันที่ 6 ม.ค. 62 เลือกส.ว.ในระดับจังหวัด วันที่ 16 ม.ค. เลือกส.ว.ในระดับประเทศ วันที่ 17-21 ม.ค. กกต.รอไว้ 5 วันตามที่กฎหมายกำหนด และวันที่ 22 ม.ค. กกต.แจ้งรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-10ของแต่ละกลุ่มแต่ละวิธีสมัครรวม 200 คนให้คสช.คัดเลือกเป็นส.ว. 50 คน และคัดเลือกอีก 50 คน เป็นบัญชีสำรอง

 

 

 


กกต. ส.ว. ไทมไลน์ส.ว. คสช.