บังคับคดีผนึกบสย.ลงMOUเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย

5 September 2018


กรมบังคับคดีร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย

วันนี้ (5 กันยายน 2561) กรมบังคับคดี และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดี และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบยืนยันข้อมูลบุคคลล้มละลาย ความสามารถในการทำนิติกรรมของลูกค้า และ/หรือลูกหนี้ เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับบุคคลล้มละลายของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เนื่องจากลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์อำนาจในการจัดกิจการทรัพย์สินจะตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ลูกหนี้ไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินได้ทั้งสิ้น ในการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายครั้งนี้ กรมบังคับคดีและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จะร่วมกันประเมินผลการใช้ระบบ เพื่อปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการ

ปัจจุบันกรมบังคับคดีได้ทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วย การเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการนำข้อมูลบุคคลล้มละลาย ไปใช้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล จำนวน 35 หน่วยงาน ทั้งนี้การเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการบูรณาการข้อมูล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐสามารถอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน และผู้รับบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กรมบังคับคดี บสย. ข้อมูลบุคคลล้มละลาย