กบง. อุ้ม "ดีเซล-LPG" ยาวถึงสิ้นปีนี้!!

5 September 2018


นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น ล่าสุด น้ำมันดิบดูไบ 77-78 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากต้นปีอยู่ที่ 60-62 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล บวกกับค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ ซึ่ง กบง. มีมติใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เกิน 30 สตางค์ต่อลิตร เพื่ออุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร โดยทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเป็นผู้พิจารณาอัตราอุดหนุนราคาดีเซลต่อไป โดยล่าสุดวันที่ 5 ก.ย. ได้มีมติใช้เงินกองทุนฯ อุดหนุนราคาดีเซล 15 สตางค์ต่อลิตร ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลในวันที่ 6 ก.ย. จะไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร

โดยเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันฯ เพื่อรักษาราคาขายปลีกดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร คาดการณ์จากราคาน้ำมันดิบดูไบไม่เกิน 80 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากปัจจุบันอยู่ที่ 77-78 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินจากกองทุนฯ เพื่อรักษาระดับราคาดีเซล โดยการใช้ดีเซลอยู่ที่ 60 ล้านลิตรต่อเดือน ใช้เงินอุดหนุนไม่เกิน 30 สตางค์ต่อลิตร จะอยู่ที่ประมาณ 180-200 ล้านบาทต่อเดือน หรือรวมจะใช้เงินจากกองทุนฯ ไม่เกิน 1 พันล้านบาทไปจนถึงสิ้นปีนี้


Thai worker prepares to fill diesel at a gas station Tuesday, March 22, 2005, in Bangkok, Thailand.The Thai government on Tuesday raised diesel prices to ease its hefty subsidy burden as world oil prices soar. The hike of 3 baht (0.078 US cents) per liter is expected to lower Thailand's gross domestic product by 0.75 percentage point and boost inflation by 0.35-0.50 percentage points, said Energy Minister Viset Choopiban. (AP Photo/Sakchai Lalit)


แต่หากแนวโน้มราคาน้ำมันดิบดูไบเกิน 80 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทาง สนพ. จะเสนอมาตรการช่วยเหลือราคาขายปลีกดีเซลต่อไป ซึ่งตอนนี้มีหมายมาตรการที่เหมาะสม จากนั้นจะหารือในที่ประชุม กบง. ต่อไป อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาน้ำมันยังคงปรับสูงขึ้น จากสถานการณ์ความไม่สงบสหรัฐฯ อิหร่าน ดังนั้น จึงเป็นการส่งสัญญาณว่าราคาน้ำมันมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในส่วนของภาคขนส่ง รถโดยสารสาธารณะ ทางกระทรวงพลังงานมีมาตรการช่วยเหลือโดยออกน้ำมันไบโอดีเซลบี20 ที่ราคาถูกกกว่าดีเซล 3 บาทต่อลิตร ปัจจุบันราคาดีเซล อยู่ที่ 29.90 บาทต่อลิตร
สำหรับการรักษาระดับราคาแอลพีจี กบง. มีมติรักษาเสถียรภาพราคาแลอพีจีครัวเรือน 363 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม จากปัจจุบันราคา CP อยู่ที่ 617 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ทำให้เงินกองทุนบัญชีแอลพีจีติดลบ 804 ล้านบาทต่อเดือน และทำให้กองทุนแอลพีจีติดลบ 3,337 ล้านบาท  ดังนั้น กบง. จึงมีมติให้ใช้เงินกองทุนฯ เพื่อมาอุดหนุนราคาแอลพีจีเพิ่มขึ้น ไปจนถึงสิ้นปีนี้ โดยการขยายเพดานระดับกองทุนฯ อุดหนุนเป็นไม่เกิน 7 พันล้านบาท ทำให้ยังสามารถรักษาระดับราคาแอลพีจีไว้ที่ 363 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ได้จนถึงสิ้นปีนี้
กบง. ตรึงดีเซล ตรึงก๊าซแอลพีจี