นครพนมยังท่วมหนัก

5 September 2018


นครพนมยังท่วมหนัก !แขวงทางหลวงเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ กรมทางหลวง


กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินบนทางหลวง ทั่วประเทศ ประจำวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยทางหลวงมีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 5 จังหวัด จำนวน 6 สายทาง ผ่านได้ 5 แห่ง ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนสถานการณ์ดินสไลด์/ดินโคลนถล่ม พบในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 1 สายทาง ดังนี้
จังหวัดนครพนม จำนวน 2 สายทาง
ทางหลวงหมายเลข 2177 ศรีสงคราม – นาน้อย ท้องที่อำเภอศรีสงคราม ช่วงกม.ที่ 0 – 6 ระดับ น้ำสูง 14 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 2390 ปฏิรูป – โนนสมบูรณ์ ท้องที่อำเภอศรีสงคราม ช่วงกม.ที่ 9 – 12 ระดับน้ำสูง 38 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ โดยการเดินทางจากอำเภอศรีสงครามไปอำเภอบ้านแพง จังหวัดบึงกาฬ ให้ใช้ทล.2032 เข้าสู่ทล.212 แทน และหากเดินทางจากอำเภอบ้านแพง จังหวัดบึงกาฬ ไปอำเภอศรีสงคราม ให้ใช้ทล.212 เข้าสู่ทล.2032 แทน
จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สายทาง
ทางหลวงหมายเลข 2094 ผาอินทร์ – ท่าก้อน ท้องที่อำเภออากาศอำนวย ช่วงกม.ที่ 62 – 63 ระดับน้ำสูง 28 ซม. การจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวก
จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 สายทาง
ทางหลวงหมายเลข 211 ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ท้องที่อำเภอศรีเชียงใหม่ ช่วงกม.ที่ 44 – 45 ระดับน้ำสูง 15 ซม.
จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 สายทาง
ทางหลวงหมายเลข 212 ห้วยก้านเหลือง – ดงบัง ท้องที่อำเภอโซ่พิสัย ช่วงกม.ที่ 131 ระดับน้ำสูง 15 ซม.
จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 สายทาง
ทางหลวงหมายเลข 33 ประจันตคาม – พระปรง ท้องที่อำเภอประจันตคาม ช่วงกม.ที่ 171 – 172 ระดับน้ำสูง 20 ซม.
จังหวัดน่าน จำนวน 1 สายทาง
ทางหลวงหมายเลข 1081 บ้านเวร – ห้วยโก๋น ท้องที่อำเภอบ่อเกลือ ช่วงกม.ที่ 121 ดินสไลด์ ให้ใช้ทล.101 เดินทางไปอำเภอเฉลิมพระเกียรติแทน การจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวก

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วน กรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


นครพนม ท่วมหนัก สอบถาม1568