โตโยต้าเร่งติดตามลูกค้านำรถเข้ารับการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมเสริมความปลอดภัย

5 September 2018


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศติดตามลูกค้า กรณีชุดถุงลมเสริมความปลอดภัยของทาคาตะ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2556 อันเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัย สูงสุดสำหรับลูกค้าโตโยต้า โดยจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่เข้าข่าย มีทั้งสิ้น 484,914 คัน ที่ผ่านมา ทำการติดตามลูกค้าเป็นระยะ มีลูกค้านำรถเข้ารับการเปลี่ ยนชุดถุงลมฯ แล้ว 107,243 คัน

บริษัทฯ จึงขอให้ลูกค้าที่ยังไม่ได้ นำรถเข้ารับการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมเสริมความปลอดภัย สามารถนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ ได้ที่ศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ ที่ http://www.toyota.co.th/ssc/toyotaโตโยต้า ชุดถุงลมเสริมความปลอดภัย