เลือกตั้งท้องถิ่นหลังหย่อนบัตรส.ส.

5 September 2018


ครม.ไฟเขียวกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ คาดเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งส.ส. 90 วัน ประเดิมจัดเลือกตั้งก่อน 40 จังหวัด ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้จัดเลือกตั้ง จากเดิมที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง ซึ่งกกต.สามารถมอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งแทนได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลง ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ตามร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครนั้น ยังมีเช่นเดิม แต่ส.ข.ที่ครบวาระยังไม่อนุญาตให้เลือกตั้ง ส่วนอนาคตจะให้มี ส.ข.หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
สำหรับผลการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นผู้ได้รับเลือกต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนของคนที่ไม่เลือกผู้ใด และกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ ต้องไม่มีคดีทุจริต ไม่มีคดีความติดตัว อยู่ในวาระครบ 4 ปี และยกเลิกคุณสมบัติที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นต่อเนื่อง 3 ปี ขณะเดียวกันมีการแบ่งเขตเลือกตั้ง เพิ่มจำนวนประชากรจาก 1 แสน เป็น 1.5 แสนคน และเขตเลือกตั้งระดับหมู่บ้านจากเดิม 25 คน แต่หากหมู่บ้านมีไม่ถึง 25 คน ให้ไปรวมกับหมู่บ้านอื่นได้ และมีการปรับแก้ข้อกฎหมายที่ไม่ลงตัว ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้สอดคล้องกันในการใช้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบได้

“คาดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งระดับชาติระยะห่าง 90 วัน โดยจัดการเลือกตั้ง 2 ระยะ คือ ระยะแรก 40 จังหวัดที่ไม่เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง ระยะที่ 2 จำนวน 36 จังหวัด”


วิษณุ เครืองามนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นคงเป็นไปได้ยากที่จะเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งใหญ่ที่กำหนดไว้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อาจต้องใช้เวลาพิจารณา 3 เดือน และต้องเผื่อเวลาทูลเกล้าฯ กฎหมายอีก 2-3 เดือน และเบ็ดเสร็จแล้ว 5-6 เดือน จะจบราวเดือนมกราคม 2562 ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับ กกต.ได้ขอให้ทิ้งระยะเวลาห่าง 90 วัน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเลือกตั้งใหญ่

|เซกชั่น : การเมือง
| โดย : โดยโต๊ะข่าวการเมือง
|หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 16 ฉบับ 3398 ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย 2561เลือกตั้ง