มติบอร์ด กสทช. เร่งจัดประมูลคลื่นที่เหลือก่อนสิ้นปี 61

5 September 2018


    มติบอร์ด กสทช. เร่งจัดประมูลคลื่นที่เหลือก่อนสิ้นปี 61  เตรียมหารือดีแทค กรณีเยียวยาคลื่น 900 MHz พร้อมเรียกเก็บเงินรายได้ช่วงเยียวยาผู้ใช้บริการ จากทรูมูฟกว่า 3 พันล้าน  และดิจิตอลโฟนอีกกว่า 800 ล้าน


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (5 ก.ย. 61)  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้ขอทบทวนมติที่ประชุมของ กสทช. เรื่องแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการเพื่อรองรับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่นความถี่ย่าน 850 MHz ที่ปัจจุบันปรับปรุงไปอยู่บนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ซึ่งทางดีแทคได้ทำหนังสือถึง กสทช. แล้ว 2 ครั้ง โดยชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการทำระบบสัญญาณป้องกันการรบกวนต่างๆ  ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนนั้นได้ แต่มีความประสงค์ที่จะใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวอยู่  ทั้งนี้ที่ประชุม กสทช. ได้กำหนดนัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในวันพุธที่ 12 ก.ย. 61 นี้ ก่อนสัญญาสัมปทานสิ้นสุดในวันที่ 15 ก.ย. 61

ขณะที่ปัจจุบันดีแทคมีผู้ใช้บริการคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จำนวน 346,000 เลขหมาย  ซึ่งเป็นลูกค้าบุคคลจำนวน 169,000  เลขหมาย และลูกค้าองค์กร 177,000 เลขหมาย สำหรับลูกค้าที่ใช้คลื่นความถี่ในย่าน 850 MHz จำนวน 95,000 เลขหมาย ในส่วนที่เหลือ 346,000  ไม่สามารถแยกได้ว่ามีการใช้งานอยู่บนคลื่นย่านไหน  โดยสำนักงานจะมีการประชุมในวันศุกร์ที่ 7 ก.ย. นี้ เรื่องการจัดประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 900 MHz ใบละ 5 MHz จำนวน 1 ใบ และคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ใบละ 5MHz ที่เหลืออยู่อีก 7 ใบอนุญาต  ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดประมูลครั้งใหม่ให้ได้ภายในปี 2561 นี้ และจะมีการขยายงวดการชำระเงินออกไปให้ยาวขึ้นเพื่อจูงใจให้ผู้ที่เข้าประมูลสามารถเข้าร่วมประมูลได้ แต่ในเรื่องของราคาประมูลนั้น ยืนยันว่าไม่สามารถลดราคาตั้งต้นลงได้

ทั้งนี้ที่ประชุม กสทช. ยังได้มีมติพิจารณาผลการตรวจสอบรายได้แผ่นดิน ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดยเห็นชอบให้บริษัท ทรู มูฟ จำกัด นำส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz นับตั้งแต่วันที่เข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ จำนวน  3,381,958,336.14 บาท โดยที่ กทค. เคยมีคำสั่งให้บริษัท นำส่งรายได้ช่วงที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 1,069,983,638.11 บาท ดังนั้นจึงมีคำสั่งให้นำส่งรายได้เพิ่มเติมอีกจำนวน 2,311,974,698.03 บาท พร้อมดอกเบี้ย

นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด นำส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 56 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 58 จำนวน  869,512,486.51 บาท โดยที่ กทค. ได้เคยมีคำสั่ง ให้บริษัทนำส่งรายได้ช่วงที่ 1 ไปแล้ว เป็นจำนวน 627,636,136.84 บาท ดังนั้นจึงมีคำสั่งให้บริษัทนำส่งเงินรายได้เพิ่มเติมเป็นจำนวน 241,876,349.67 บาท พร้อมดอกเบี้ย


พร้อมกันนี้ สำนักงาน กสทช. ยังเห็นชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่เกิดจากการใช้โครงข่ายในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ เป็นจำนวนเงิน 2,300,772.59 บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้โครงข่ายของ ทรู มูฟ เป็นจำนวนเงิน 1,875,043.24 บาท และค่าใช้จ่ายในการใช้โครงข่ายของ ดิจิตอล โฟน เป็นเงินจำนวน 425,729.35 บาท โดยที่มติ กทค. เห็นชอบค่าใช้จ่ายของ กสท โทรคมนาคม ช่วงที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 788,960.13 บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้โครงข่ายของ ทรู มูฟ เป็นเงินจำนวน 594,352.99บาท และค่าใช้จ่ายในการใช้โครงข่ายของ ดิจิตอล โฟน เป็นเงินจำนวน 194,634.14 บาท ดังนั้น จึงต้องชำระเพิ่มของ กสท โทรคมนาคม เพิ่มเติมเป็นจำนวน 1,511,812.46 บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้โครงข่ายของ ทรู มูฟ เป็นเงินจำนวน 1,280,717.25 บาท และค่าใช้จ่ายในการใช้โครงข่ายของ ดิจิตอล โฟน เป็นเงินจำนวน 231,095.21 บาท

อย่างไรก็ตาม  ทรูมูฟ และดิจิตอล โฟน จะต้องนำเงินรายได้ส่งให้ทาง กสทช. ภายใน 30 วัน หากเลยกำหนดระยะเวลา ทาง กสทช. จะต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เข้ามาชำระตามคำสั่ง


กสทช ประมูลคลื่น