บทบรรณาธิการ : นายกฯตัดสินใจเร็ว "ล้มจำนำข้าว" ยุ้งฉางเอกชน

4 September 2018


คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ตัดสินใจนโยบายสำคัญทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ในปีการผลิต 2561/62 โดยจำกัดให้สถาบันเกษตรกรต้องเก็บข้าวในยุ้งฉางหรือโกดังของตนเองเท่านั้น จากเดิมที่อนุมัติให้สถาบันเกษตรกรทำสัญญากับภาคเอกชนในการเช่ายุ้งฉางหรือโกดังเก็บข้าว แล้วนำข้าวจากสมาชิกมารวบรวมไปเก็บไว้ในโกดังและยุ้งฉางที่ไม่ได้เป็นของสถาบันเกษตรกรเองได้ เพื่อป้องกันการรั่วไหลและทุจริตจำนำข้าวนบข.เห็นว่าสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ต่างๆมีความสามารถในการจัดเก็บข้าวเพื่อชะลอการขายได้ โดยไม่ต้องเช่าโกดังจากเอกชน โดยมีพื้นที่เก็บรวมกว่า 5-6 แสนตัน จากปีที่ผ่านมาเก็บข้าวไว้ที่สถาบันเกษตรกรประมาณ 2 แสนตัน จึงมีความสามารถเพียงพอที่จะจัดเก็บในสถาบันเกษตรกร รวมทั้งสหกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องใช้โกดังของเอกชน


เดิมทีธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อสร้างยุ้งฉางแต่สถาบันเกษตรกรบางแห่งอาจไม่มีความพร้อมในการก่อสร้างหรือก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงอนุญาตให้เช่าสถานที่เก็บได้ไม่เกิน 10,000 ตัน จากสถาบันเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเอกชนที่มีความพร้อม โครงการนี้ธ.ก.ส.จัดวงเงินสินเชื่อไว้ถึง 1.25 หมื่นล้านบาท 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. เป็นเจ้าของโครงการนี้ ผ่านเข้ามาและทางนบข.มีมติเห็นชอบไปแล้ว มีการเรียกประชุมเตรียมความพร้อมในภาคอีสาน มีการเตรียมการของโรงสีรายใหญ่ภาคกลางในการเข้าไปสร้างเครือข่ายเพื่อรับข้าวโครงการนี้ ในลักษณะเดียวกับการกระทำของสยามอินดิก้า โดยรวบข้าวมาไว้ในมือและแจกจ่ายจัดสรรออกไป เหมือนกับการจำนำข้าวที่ผ่านมาที่มีการทุจริตเงินของรัฐจำนวนมาก 

อันที่จริงโครงการลักษณะนี้สามารถดำเนินการได้ หากธ.ก.ส.ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินของรัฐและขอให้รัฐชดเชยเงินกรณีที่เกิดความเสียหายของโครงการและธ.ก.ส.ใช้เงินหรือกู้เงินโดยมีกระทรวงการคลังคำ้ประกัน ไม่ต่างจากเงินรัฐบาล เงินประชาชนนั้นเอง จึงไม่ควรเปิดทางให้รั่วไหลโดยง่ายเหมือนที่ผ่านมาต้องขอชื่นชมพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานนบข.ที่ตัดสินใจอย่างเฉียบขาดและรวดเร็วล้มโครงการนี้ทันที ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับเงินหลวงอีกครั้ง

 

บทบรรณาธิการ ฐานเศรษฐกิจ หน้า 6 ฉบับ 3398 ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย.2561ประยุทธ์ จันทร์โอชา บทบรรณาธิการ ล้มจำนำข้าวยุ้งฉางเอกชน ประธานนบข.